IzvēlneAizvērt

27.01

Sākas pieteikšanās profesionālās pilnveides izglītības programmā “Muzeju darbības pamati”

No 27. janvāra līdz 24. februārim Latvijas Kultūras akadēmija (LKA) aicina pieteikties profesionālās pilnveides izglītības programmai “Muzeju darbības pamati”. Mācības norisināsies laikā no 2022. gada 2. marta līdz 30. maijam un tiek organizētas ar Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa "Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci" projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” Nr.8.4.1.0/16/I/001 finansiālo atbalstu.

Programmas mērķis ir sniegt izpratni un zināšanas par muzeju kā vienu no kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas, izpētes un popularizēšanas veidiem, bagātināt izpratni par dažādu profilu muzeju darbības specifiku un aktualitātēm muzeju jomā. Nodrošināt zināšanu apguvi, kas būs noderīgas praktiskajā darbā jebkurā muzeja profesijā. Programmas ietvaros tiks organizēti četri tematiski moduļi „Muzejs kā institūcija un tā darbības aspekti”, „Pētnieciskais darbs muzejā”, „Darbs ar muzeja krājumu”, „Muzeju komunikācija ar sabiedrību”. Nodarbības vada kompetenti muzeju darbības jomas profesionāļi, dalībniekiem gūstot iespēju konsultēties pie speciālistiem ar lielu praktiskā darba pieredzi.

Programmas mērķauditorija ir muzeju darbības jomā strādājošie ar minimālu vai nelielu pieredzi muzeja darbā. Absolvējot programmu, tiks izsniegta apliecība par profesionālās pilnveides izglītību. Lai to iegūtu, kursu dalībniekiem jāpiedalās visās 160 stundās, kā arī jāveic patstāvīgi vai grupās uzdevumi, kurus formulēs pedagogi. Dalībniekiem nepieciešams dators ar stabilu interneta pieslēgumu un webkamera.

Mācībām var pieteikties strādājoši un pašnodarbināti iedzīvotāji, kuri uz pieteikuma dienu ir vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam (arī strādājoši pensionāri). Plašāka informācija par pieteikšanos šeit.

Dalības maksa: saņemot apstiprinājumu par atbalstu dalībai kursā, 90% mācību maksas sedz Eiropas Sociālais fonds, pašfinansējums 10% apmērā 93,60 EUR jāsamaksā pirms mācību uzsākšanas. Maznodrošinātas personas var tikt atbrīvotas no 10% mācību maksas, iesniedzot atbilstošu izziņu.

Pieteikšanās dalībai programmā no 27. janvāra tikai caur Valsts Izglītības Attīstības aģentūras platformu “Mācības pieaugušajiem”.

Dalībnieku skaits ir ierobežots (grupā ne vairāk kā 25 kursanti), un dalībnieki tiks apstiprināti pieteikšanās secībā.

 

Papildu informācija:

Una Arbidāne, Latvijas Kultūras akadēmijas Tālākizglītības centra projektu asistente

T: +371 26401649

E: una.arbidane@lka.edu.lv