IzvēlneAizvērt

18.05

Sveicam Starptautiskajā Muzeju dienā!

Kopš 1977. gada visā pasaulē 18. maijā tiek atzīmēta Starptautiskā Muzeju diena. Tā ir vēl viena reize, kad atgādinām sabiedrībai par muzeju nozīmīgo lomu sabiedrībā, par vietu, kur norit savstarpējā sapratne, kultūras mantojuma saglabāšana un nodošana nākamajām paaudzēm un dažādu kultūru mijiedarbība. Par vietu, kur izmantojot mūsu kolekciju vērtības, runāt par aktuālo šodien.

Šogad Starptautiskās Muzeju dienas moto ir “Muzeju spēks” un patiesi, katru reizi varam pārliecināties par muzeju nozīmīgo lomu runāt par aktuālo, vienot un uzrunāt dažādas kopienas, saglabāt mūsu kultūras mantojumu dažādos apstākļos, sargāt to. Īpaši svarīgi tas Krievijas uzsāktā kara Ukrainā kontekstā, jo līdzās cilvēku ciešanām, dzīves un pilsētu iznīcināšanai, cieš kultūras mantojums, muzeju kolekcijas un ēkas. Un šādā reizē arī mēs skatāmies uz saviem muzejiem, pārdomājot, cik gatavi esam draudiem, kas nāk no ārpuses, cik gatavi esam nosargāt mūsu mantojumu Latvijas muzejos?

Muzeju darbinieki vienmēr bijuši pašaizliedzīgi un jebkādiem līdzekļiem gatavi sargāt savu kolekciju vērtības. Mēs to lieliski atceramies no Mērijas Grīnbergas paveiktā, sargājot mūsu mantojumu Otrā pasaules kara gados un mēs to redzam šodien Ukrainā, kad muzeju darbinieki paliek, neskatoties uz kara briesmām, lai nosargātu savu kultūru, vēsturi un brīvību. Pateicoties muzeju darbiniekiem, sabiedrībai ir iespējams skatīt savas kultūras vērtības, runāt par tām un lepoties.

Tas ir muzeju spēks: saglabāt mantojumu, nodot to ne tikai šodienas, bet arī nākotnes sabiedrībai.

Muzeju un Latvijas Muzeju biedrības spēka pamats ir cilvēki, muzejnieki, kuri savu darbu dara no sirds, aizrautīgi un vairāk nekā no viņiem prasa, tie ir arī mūsu sadarbības partneri, kas palīdz īstenot kopīgos mērķus, atbalsta un sniedz padomu vajadzīgajā brīdī.

Vēlamies pateikties mūsu sadarbības partneriem – Latvijas Republikas Kultūras ministrijai, Latvijas Muzeju padomei, ICOM Latvija Nacionālajai komisijai, UNESCO Latvijas Nacionālajai komisijai, Baltijas Muzeoloģijas veicināšanas biedrībai, Neformālajai muzejpedagogu grupai Nedarbnīca,  Eiropas muzeju organizāciju tīklam NEMO (Network of European Museum Organisations), medijiem un plašsaziņas līdzekļiem par ieinteresētību, atbalstu un sekmīgu un konstruktīvu sadarbību. Vēlamies pateikties katram sadarbības partnerim, ar kura atbalstu varam īstenot muzeju nozarei svarīgas ieceres profesionālās pilnveides, komunikācijas, LMB Gada balvas organizācijas un citu nozīmīgu notikumu jomā. Bet galvenokārt, vēlamies teikt lielu paldies mūsu biedriem par uzticību un ticību, ka kopā darbojoties varam izdarīt vairāk nekā katrs atsevišķi.

Pateicoties darbam komandā esam varējuši pārstāvēt muzeju intereses Covid-19 pandēmijas laikā, veidot jaunus un lieliskus projektus, kas ieguvuši atzinīgus vārdus ne tikai Latvijā, bet arī no kaimiņvalstu kolēģiem (Latvijas Skolas somas katalogs, Ilgtspējīgās attīstības datu bāze, Starptautiska mēroga konference, veltīta Ilgtspējai u.t.t.). Katrs, kurš iesaistās kopējo mērķu realizēšanā, sniedz nozīmīgu ieguldījumu nozares attīstībā. Liels paldies par to!

Mēs jūtam biedru uzticību, atbalstu un atsaucību! Paldies par iespēju sadarboties, īstenot kopīgas idejas un celt nozares pašapziņu. Lai mūsu mantojums arī turpmāk ir drošās, profesionālu un aizrautīgu muzejnieku rokās, kas saglabās to, komunicēs ar sabiedrību un nodos nākamajām paaudzēm! Mēs esam neliela, bet spēcīga profesionāļu kopiena! 

 

Sveicam Starptautiskajā muzeju dienā!

 

Zane Grīnvalde, LMB Valdes priekšsēdētāja