IzvēlneAizvērt

05.04

LMB aktualitātes un rīcības plāns

Saistībā ar pēkšņām izmaiņām Latvijas muzeju darbībā pēdējās nedēļās COVID-19 izplatības ietekmē, Latvijas Muzeju biedrība ir uzsākusi vairākas iniciatīvas, lai pārstāvētu biedrības biedru intereses. Pateicamies visiem biedriem par aktīvo komunikāciju un vēlamies apkopot padarīto, kā arī ieskicēt tuvāko darbības plānu. 

PAVEIKTAIS UN AKTUALITĀTES:

 • 2020.gada 23.martā  Latvijas Muzeju biedrības (LMB) valde nosūtīja Kultūras ministrijai (KM) vēstuli, aicinot iekļaut muzeju nozari COVID skarto nozaru sarakstā, skaidrot muzejiem pieejamos atbalsta mehānismus, kā arī uzsākt pārrunas par sadarbību laikam pēc krīzes.
 • 2020.gada  24.martā  muzeju nozare tiek apstiprināta kā viena no COVID krīzes smagi skartajām nozarēm.
 • 2020.gada 29.martā LMB uzsāk publikāciju par Latvijas muzeju digitālos piedāvājumu, iedalot apskatus Latvijas reģionos (Kurzemes, Zemgales, Vidzemes un Latgales reģions), kurus pārpublicē kā KM, tā muzeju darbinieki un apmeklētāji.
 • 2020.gada 26.martā muzejiem, kuru forma ir NVO, tiek apstiprināti atvieglojumi.
 • 2020.gada 31.martā LMB nosūta vēstuli Latvijas Pašvaldību savienībai, aicinot vienoties par kopējiem principiem Latvijas pašvaldību muzeju atbalstam kā darbinieku, tā arī telpu nomu un nodokļu jautājumos. Telefoniski Ināra Dundure ir apliecinājusi, ka Latvijas Pašvaldību savienība vērsusies pie KM, lai jautājumu par pašvaldību muzeju, bibliotēku un Dziesmusvētku kustībā iesaistītajiem risinātu kompleksi. Rakstiska atbilde vēl tiek gaidīta. Aicinām pašvaldību muzejus aktīvi sūtīt problēmsituācijas, kas ļaus mums efektīvāk iesaistīties jautājuma risināšanā.
 • 2020.gada 1.aprīlī LMB saņem atbildes vēstuli no KM, kurā ministrija pateicas LMB par operatīvo informācijas apmaiņu un iniciatīvām krīzes pārvarēšanas laikam, kā arī aicina iesniegt konkrētākas idejas publiskai kampaņai sabiedriskajos medijos
 • 2020.gada 2.aprīlī LMB iniciē sarunas ar LIAA Tūrisma departamentu, kas ziņojis, ka maina darbības fokusu un izstrādās iekšējā tūrisma stratēģiju. Uzskatām, ka Latvijas muzejiem šajā iekšējā stratēģijā jābūt iekļautiem, lai pēc pulcēšanās ierobežojumu atcelšanas, atjaunotu apmeklētāju paradumus. Atbilde ir pozitīva, sarunas turpinās.
 • 2020.gada 3.aprīlī LMB un Latvijas Muzeju padome vienojušās ciešāk sadarboties informācijas apkopošanā un apmaiņā, lai operatīvāk konstatētu mūsu nozares dažādos izaicinājumus, meklētu atbalsta veidus un informētu ikvienu muzejnieku par aktuālo situāciju.
 • 2020.gada 6.aprīlī LMB izsūta aptauju, kas sniegs LMB un Latvijas Muzeju Padomei informāciju par nozares problēmām, komunikāciju, izaicinājumiem. Lūdzam aizpildīt gan muzeju vadītājiem, gan nodot aizpildei visiem muzeju darbiniekiem. Aicinām anketu aizpildīt līdz 9.aprīlim!
 • Saite uz anketu skatāma šeit: https://forms.gle/b7WUDAdSLYVB2dsv6
 • 2020.gada 6.aprīlī LMB aicina muzejus, kuri ir sagatavojuši metodiskos materiālus izglītības iestādēm, ziņot par to mums, LMB apkopos piedāvājumu vienuviet un publicēs mājas lapā.  Informāciju lūdzu iesūtīt līdz 9.aprīļa vakaram, lai pa nedēļas nogali piedāvājumu varam apkopot un pēc svētkiem publicēt.

 

TUVĀKIE PLĀNI:

 • Apkopot, analizēt un komunicēt Muzeju aptaujas rezultātus ar Latvijas Muzeju padomi (LMP), KM un Latvijas Pašvaldību savienību, pārstāvot Latvijas muzeju intereses.
 • Turpināt informēt muzeju nozari par aktuālo situāciju jaunajā muzeji.lv lapā un Facebook lapā. Strādāt pie finansējuma piesaistes, lai piesaistītu analītisko rakstu autorus no muzeju vides.
 • Pēc LMP aicinājuma, iesaistīsimies darbā pie “Kultūrpolitikas pamatnostādnes un nozaru stratēģijas 2021-2027” izveides.
 • Apstiprināt LMB Gada balvas žūrijas komisiju un, ievērojot noteiktos drošības pasākumus krīzes laikā, sākt darbu pie  LMB Gada balvas 2019.gada projektu izvērtēšanas.
 • Risināt jautājumu par Muzeju dienas un Muzeju Gada balvas norisi, kas šogad visticamāk nebūs iespējama iecerētā formātā. Formāta maiņa un pārcelšanas iespējas būs saistītas ar VKKF piešķirtā finansējuma izmantošanas fleksibilitāti.
 • Turpināt ģenerēt idejas sadarbībā ar LIAA Tūrisma departamentu un Kultūras ministriju, kas ļaus pēc krīzes periodā caur iekšējā tūrisma instrumentiem ģenerēt muzejiem apmeklētājus. Informēsim par iesaistīšanās iespējām.
 • Turpināt apkopot biedru iesūtīto informāciju par muzeju piedāvājumu, strādājot un izglītoties attālināti.