IzvēlneAizvērt


Latvijas Nacionālā dabas muzeja pētnieki sadarbībā ar biologiem vairāku gadu garumā pētījuši Latvijā sastopamās invazīvās kokaugu, lakstaugu, sēņu, gliemežu, kukaiņu un zīdītāju sugas, kas tiek uzskatītas par vienu no būtiskākajiem apdraudējumiem bioloģiskajai daudzveidībai. Muzeja ieguldījums invazīvo un svešzemju sugu izplatības pētījumos bija krājuma vākšanas ekspedīciju laikā gūtie novērojumi.

 

Pētījumu rezultāti tika atspoguļoti izstādē “Svešie mūsu dabā” 2019.– 2020. gadā. Izstāde ne vien iepazīstināja ar svešzemju sugām un to ierašanās ceļiem, bet arī veicināja izpratni par to negatīvo ietekmi un cilvēku rīcības veidiem, kas var apturēt to tālāku izplatīšanos. Izstādes tēmai tika veltīts seminārs dabaszinātņu skolotājiem un vides speciālistiem, ģimenes diena un izglītojošas nodarbības skolēniem, kas pēc izstādes ir iekļautas Dabas muzeja nodarbību sarakstā, pieejamas arī izbraukuma versijā.

 

Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas nozīme ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanā ir izcelta IAM15. Dabas muzeji visā pasaulē sniedz vērtīgu atbalstu mērķa sasniegšanā, gan veicot un atbalstot pētniecību (IAM9) un informējot sabiedrību (IAM4) par invazīvajām sugām, gan saglabājot paraugus un ziņas par vietējām sugām (IAM11), tādejādi nodrošinot tām atjaunošanās iespējas.