IzvēlneAizvērt


Programmas mērķis ir vairot skolēnu zināšanas un izpratni par cilvēka un dabas mijiedarbību vēstures gaitā, padziļināti analizējot dažādus dabas procesus kultūrvēsturiskos objektos un cilvēka pārveidotā ainavā – Preiļu muižas kompleksā un parkā. Programma paredz PVLMM ekspozīcijas “Muzeja stāsti Latvijai” apmeklējumu un 4 atsevišķus izzinošus pārgājienus un praktiskas nodarbības Preiļu parkā, iepazīstot un pētot parka kanālus, zirgu staļļu drupas, dižkokus un parka Lielo lauci. Uzmanība tiek pievērsta izpratnes veicināšanai par kultūrvēsturiskajām un dabas vērtībām, to aizsardzības nepieciešamību, dabas daudzveidības saglabāšanas nozīmi. Mērķauditorija: 4.–8. klase.

Īstenojot programmu, tiek nodrošināta kvalitatīva, kompetencēs balstīta izglītība (IAM4), sniedzot izpratni par nepieciešamību saglabāt un aizsargāt kultūras mantojumu (IAM11) un bioloģisko daudzveidību (IAM15), kā arī veicinot atbildīga patēriņa paradumus (IAM12).