IzvēlneAizvērt

Par biedrību

Latvijas Muzeju biedrība ir nevalstiska organizācija, kurā uz brīvprātības principa apvienoti 114 valsts, pašvaldību, privātie un autonomie muzeji, kopīgu mērķu īstenošanai un interešu aizstāvībai. Tā ir lielākā šāda veida organizācija Latvijā.

Latvijas Muzeju biedrības misija ir veicināt Latvijas muzeju nozares attīstību, lai stiprinātu nozares kapacitāti un uzlabotu tās konkurētspēju, rīcībspēju un tēlu valsts un starptautiskā līmenī.

Latvijas Muzeju biedrība tika dibināta 1992. gadā (sākotnēji ar nosaukumu Latvijas Muzeju asociācija), apvienojot muzejus kā institucionālos biedrus.