IzvēlneAizvērt

Par Latvijas Muzeju biedrības Gada balvu

Latvijas Muzeju biedrības Gada balva ir muzeju nozares apbalvojums, kura mērķis ir apzināt un izcelt izcilākos muzejiskos sasniegumus, veidot muzeju darba pozitīvu rezonansi sabiedrībā un veicināt labo praksi, lai nodrošinātu muzeju nozares ilgtspējīgu attīstību.

2020. gadā  balva tika pasniegta 11. reizi un ir vienīgais un augstākais novērtējums Latvijas muzeju nozarē.

LMB Gada balvas žūrijas komisiju veido Zane Grīnvalde, Jānis Šiliņš, Tatjana Raičiņeca, Inga Surgunte un Rasma Pīpiķe. 

Pieteikumi LMB Gada balvai 2021 vairs netiks vērtēti konkrētās nominācijās, kā tas ir bijis iepriekš. Tie tiks vērtēti pēc šādiem kritērijiem: orģinalitāte, aktualitāte, vienotība un kvalitāte, sociālā loma, ilgtspēja un lietojamība.

Uzzini vairāk par LMB Gada balvu 2021 šeit.


Latvijas Muzeju biedrības Gada balvas vēsture un jaunumi

2019. gadā Latvijas Muzeju biedrības valde veidoja diskusijas ar nozares ekspertiem, kuru laikā tika analizēta un izvērtēta balvas norise. Rezultātā tika izveidoti jauni nolikumi Latvijas Muzeju biedrības Gada balvai 2020 un Gada balvai 2021. To mērķis bija pilnīgāk un objektīvāk apzināt muzejiskos sasniegumus un izcilības. Tika arī izstrādāti jauni mērķi apbalvošanas ceremonijas organizēšanai, lai celtu tās kvalitāti.

2020. gada balvas nolikumā tika samazināts nomināciju skaits. Muzeji tika aicināti iesniegt 2019. gadā realizētos projektus piecās nominācijās: Gada ieguldījums nacionālo vērtību (krājuma) saglabāšanā, Izglītojošs projekts muzejā, Gada izstāde, Gada ekspozīcija un Gada publikācija (monogrāfija, filma u.c.). Katrai nominācijai tika izveidoti atsevišķi vērtēšanas kritēriji. 

LMB Gada balvas 2021 nolikumā nav nomināciju, un visi pieteikumi balvai tiks vertēti pēc vienotiem kritērijiem: orģinalitāte, aktualitāte, vienotība un kvalitāte, sociālā loma, ilgtspēja un lietojamība. 

Jaunais nolikums paredz arī citas būtiskas izmaiņas balvas pieteikumu iesniegšanā un izvērtēšanā. Muzeji ir aicināti iesniegt pieteikumus balvai divas reizes gadā un pirmo reizi balvas vēsturē tiks organizētas žūrijas komisijas vizītes uz muzejiem, lai novērtētu pieteiktos muzeju proejktus klātienē.

Ar nolikumu iespējams iepazīties šeit