Новости отрасли

Tekstiliju restaurācija Aleksandra Čaka memoriālajā dzīvoklī - muzejā

VKKF 2015.gadā mērķprogrammas ietvaros atbalstīja A. Čaka memoriālais dzīvoklis - muzejs projektu  -“A. Čaka ģimenes tekstiliju kolekcijas restaurācija”.  

Aleksandra Čaka memoriālais dzīvoklis -muzejs 1997. gadā saņēma dzejnieka ģimenes tekstiliju kolekciju.

Kopš dzejnieka nāves pagāja 48 gadi, līdz tika izveidots muzejs. Padomju varas gados tagadējā muzeja telpās Lāčplēša 48 – 14 atradās komunālais dzīvoklis, kurā mitinājās vairākas ģimenes, ikdienas vajadzībām lietojot A. Čaka ģimenes tekstilijas, traukus un piemiņas lietas. Veidojot muzeju, tika veikta mēbeļu, mākslas darbu un tekstiliju novērtēšana, kā arī apzināti nepieciešamie restaurācijas darbi, lai autentiskos priekšmetus pakāpeniski sakoptu un nodrošinātu atbilstošus glabāšanas apstākļus. Telpu tekstilijas kā kultūrvēsturiski nozīmīgs izziņas avots ļauj izdarīt secinājumus gan par tā laika modes tendencēm, gan sadzīvi 20. gadsimta pirmajā pusē Rīgā. A. Čaka muzeja kolekcijā ir 96 autentiskas tekstilijas. Modes vēsturniece Edīte Parute apgalvo, ka “ikviens laikmets radījis savu priekšstatu par ideālu cilvēku, viņa būtību un ārējo izskatu, kas daudzējādā ziņā pamatojās uz laikmetam atbilstošām filozofiskām koncepcijām un estētisko un ētisko izpratni kopumā.”

Savas darbības laikā muzejs ir veicis mākslas priekšmetu (gleznu, grafiku, zīmējumu), A. Čaka grāmatu un rokrakstu, kā arī atsevišķu mēbeļu (rakstāmgalda, atpūtas krēsla, kumodes, viesistabas galda, gultas)  restaurāciju. Izvērtējot muzeja prioritātes tuvākajos gados, nolemts, ka  iespēju robežās tiks restaurētas A. Čaka ģimenes tekstilijas, kuras darinājuši dzejnieka vecāki Emīlija un Jānis Čadaraiņi un dzejnieka bibliotēkas grāmatas.

Arī 2016.gadā Valsts Kultūrkapitāla fonds ir atbalstījis A. Čaka 3 tekstiliju un 12 bibliotēkas grāmatu restaurāciju, projekts noslēgsies gada nogalē.

 

Antra Medne 02.06.2016.