Новости отрасли

P.Viļumsona stelles un rakstu grāmatas - Gulbenes muzeja jaunieguvums ar VKKF atbalstu

Gulbenes novada vēstures un mākslas muzejs 2016.gadā no VKKF mērķprogrammas „Muzeju nozares attīstības programma” saņēma atbalstu 2550.00 EUR apmērā Nacionālā muzeju krājuma papildināšanai ar 6 unikāliem muzejiskajiem priekšmetiem: Pētera Viļumsona stellēm,


 Četrām Pētera Viļumsona audumu rakstu grāmatām („Pirmdienas rīts”, „Otrdienas rīts”, „Trešdienas rīts”, „Ceturtdienas rīts”)


un Latvju sieviešu nacionālās līgas izdevumu „Paraugi audumiem”


Pēteris Viļumsons (1872 - 1939) - ievērojams amatnieks, audējs un konstruktors. Viļumsona stelles ir liels retums un tām ir vairāk kā simts gadu. Visi priekšmeti iegādāti no Gulbenes novadnieces Tautas daiļamata meistares Olgas Emīlijas Berozas  dēla Alda Berozas. Šīs stelles meistare 1960tajos gados iegādājusies turpat Rankā no vietējā audēja Muža. Stelles uzstādītas un ar tām austs  Gulbenes rajona Rankas pagasta „Līgokalnā”, kur aktīvi darbojās audēju pulciņš. Pagaidām stelles ir izjauktā stāvoklī. Veicot preventīvo konservāciju, konstatējām, ka nepieciešama atsevišķu koka daļu protezēšana un metāla detaļu konservācija, vajadzīga būs arī konsultācija par steļļu uzstādīšanu.

Pēc sakomplektēšanas stelles plānots izvietot Gulbenes novada vēstures un mākslas muzeja atklātajā krājumā „Klēts”, lai izmantotu muzejpedagoģiskajās nodarbībās. Nodarbības saturiski papildinās P.Viļumsona rakstu grāmatas audējiem un izdevums „Paraugi audumiem”, kuros atspoguļoti Pētera Viļumsona audumu paraugi.

Projekta mērķis

Gulbenes muzeja krājuma komplektēšanas politikas mērķis - radīt novada iedzīvotājos izpratni un lepnumu par savu novadu, vācot, saglabājot materiālās un nemateriālās kultūrvēsturiskās liecības par Gulbenes novadu un ar novadnieku daiļradi saistīto kultūras mantojumu.

Projekta uzdevums un mērķauditorija

Aktualizēt no iepriekšējām paaudzēm pārmantotās un mūsdienās vēl aizvien praktizētās amatnieciskās prasmes, iesaistot to izzināšanā un apguvē rokdarbniekus un ikvienu interesentu, īpaši – ģimenes un skolu jaunatni, jo tai ir liela nozīme lokālpatriotisma stiprināšanā. Izglītojot jaunāko paaudzi, tā ar lielāku atbildību attieksies pret kultūras mantojuma saglabāšanu un apzināsies muzeju lomu kultūrvides saglabāšanā.

Zane Biseniece

Gulbenes novada vēstures un mākslas muzeja krājuma nodaļas vadītāja