Новости отрасли

Ķekavas novadpētniecības muzejs ceļā uz jaunu ekspozīciju

VKKF mērķprogrammā – Muzeju nozares attīstības programma - tika atbalstīts  „Ķekavas novadpētniecības muzeja jaunās pamatekspozīcijas „ Ķekavas novada 5 stāsti” dizaina koncepcijas maketa izstrādes” projekts.

 Ķekavas novadpētniecības muzejs vēlas sagaidīt Latvijas valsts jubileju ar jaunu pamatekspozīciju. Pateicoties VKKF finansu līdzekļiem, dizaina projekta izstrāde ir noslēgusies.

Vispirms mēģinājām saprast, kāda būs pastāvīgās ekspozīcijas koncepcija. Nonācām pie secinājuma, ka akcents jāliek uz 19.gs.b. un 20. gs. mūsu novadā, jo gadu gaitā ir sakrājies bagātīgs muzeja krājums par šo periodu. Turklāt tas ir laiks, kad aktivizējas sabiedriskā dzīve, kad notiek nozīmīgas pārmaiņas, kad novadu posta divi pasaules kari, kad mainās varas un veidojas jaunas sabiedriskās attiecības. Tas ir laiks, kad dibinās kolhozi – Katlakalnā, Ķekavā un Daugmalē, kad veidojas ražotnes - Baložu kūdras fabrika, Ķekavas putnu fabrika, celtniecības organizācija Ķekavas PMK, kad izaug ciemati un Baloži kļūst par pilsētu. Neskatoties ne uz ko, ļaudis dzīvoja, strādāja un aktīvi atpūtās. Sākoties pārmaiņu laikam, arī novadnieki iesaistījās Latvijas Atmodas norisēs, arī Baltijas ceļš vijās cauri Ķekavas novadam.

Tā radās koncepcija par pieciem Ķekavas novada stāstiem – par klavierēm, par pūra lādi, par karalaiku, padomjlaiku un par brīvību.

Muzeja speciālisti veica krājuma fotogrāfiju, rakstisko un lietisko priekšmetu atlasi, sastādīja atlasīto priekšmetu sarakstus pa tēmām un tematiskajām grupām, papildinot tematisko struktūrplānu ar konkrētiem priekšmetiem un ievadtekstiem, priekšmetus ieskenēja un fotogrāfēja. Sagatavotie materiāli tika nodoti māksliniekam Ģirtam Boronovskim, kurš izgatavoja ekspozīcijas dizaina maketu, sagatavoja ekspozīcijas tehniskos zīmējumus un, balstoties uz tiem, sastādīja ekspozīcijas izveides tāmi.
Projekta realizācijas rezultātā muzejs ir ieguvis skaidru izpratni par jauno pamatekspozīciju, par restaurācijai un konservēšanai nododamajiem krājuma priekšmetiem, telpas iekārtojumu, nepieciešamajiem materiāliem un līdzekļiem ekspozīcijas pārveidei. Šis ir pirmais solis. Nākamais – izstrādātā koncepcija jārealizē dzīvē, jo jaunā pamatekspozīcija būs muzeja velte Latvijai simtgadē.

                                             Ķekavas novadpētniecības muzeja vadītāja Ināra Rumbina