Новости отрасли

Turaidas muzejrezervāts aicina uz gadskārtējo konferenci

Turaidas muzejrezervāts 5. novembrī aicināja uz gadskārtējo zinātniski praktisko konferenci, lai iepazīstinātu sabiedrību ar 2015.gadā veiktā pētniecības darba rezultātiem un informētu par aktualitātēm muzejrezervāta darbībā ceļā uz Latvijas simtgadi.

Konferencē ar ziņojumiem piedalīsies Turaidas muzejrezervāta direktore Anna Jurkāne un muzeja Pētniecības un ekspozīciju daļas darbinieki, kā arī sadarbības partneri – pētnieki no LU Filozofijas un socioloģijas institūta, Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja un citi kultūras nozares eksperti.

Lai nodrošinātu Turaidas vēsturiskā centra dabas, materiālā un nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu, nepārtraukti noris pētniecības darbs. Gatavojoties Latvijas Valsts simtgadei 2018. gadā, tiek veidotas jaunas ekspozīcijas par Turaidas muzejrezervāta izveidi, attīstību un par garīgo atmodu un pilsoniskās apziņas veidošanos 19. gadsimtā un 20. gadsimta sākumā Latvijas valsts izveides procesu kontekstā. Šīs tēmas ir sarežģītas, tāpēc to izzināšanā tiek organizēts strukturēts starpdisciplinārs sadarbības darbs.


KONFERENCES PROGRAMMA


9.30 – 10.00 - Reģistrācija, iepazīšanās ar izstādi „Turaida Indriķa hronikā”, grāmatu galds –Turaidas muzejrezervāta jaunākie izdevumi

10.00 – 10.15 - Konferences atklāšana

10.15. – 10.45 – Turaidas muzejrezervāts ceļā uz Latvijas Valsts simtgadi

Anna Jurkāne, Turaidas muzejrezervāta direktore

10.45 – 11.15 – Tēlniecība Turaidā – daļa no veseluma

Ruta Čaupova, mākslas zinātniece

11.15 – 12.00 – No tautas par nāciju: Aspazijas un Raiņa daiļrade

Dagmāra Beitnere-Le Galla, kultūras socioloģe, LU Filozofijas un socioloģijas institūta vadošā pētniece

12.00 – 12.15 – Biolokāciju zonas un to eksponēšanas iespējas Turaidas muzejrezervātā

Arisa Pastuhova, Turaidas muzejrezervāta sadarbības un kultūras mantojuma projektu vadītāja

12.15 – 12.30 – Arheoloģiskie atklājumi Turaidas viduslaiku ķieģeļcepļa vietā

Egīls Jemeļjanovs, Turaidas muzejrezervāta galvenais speciālists

12.30 – 13.00 – Kafijas pauze

13.00 – 13.25 – Saimnieka tēla atspoguļojums Turaidas muzejrezervāta topošajā ekspozīcijā

Edgars Ceske, Turaidas muzejrezervāta galvenais speciālists

13.25 – 13.55 – Skola Turaidā pilsmuižas pavēnī

Uģis Niedre, vēsturnieks, etnogrāfs

13.55 – 14.15 – Restaurētā saimniecības ēka pie Turaidas Šveices mājas

Mārtiņš Kuplais, Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja galvenais krājuma glabātājs, etnogrāfs

14.15 – 14.40 – Turaidas muižas vagara māja

Ina Līne, Turaidas muzejrezervāta galvenā speciāliste

14.40 – 15.00 – Turaida Indriķa hronikā

Jānis Rudzītis, Turaidas muzejrezervāta galvenais speciālists

15.00 – 15.15 – Konferences noslēgums un Siguldas Mākslu skolas “Baltais Flīģelis” vokālās grupas “Siguldiņa” muzikāls sveiciens

Dalība konferencē bez maksas.


Anda Skuja

Turaidas muzejrezervāta Izglītojošā darba un komunikācijas daļas vadītāja

Tālr. 26572142

www.turaida-muzejs.lv