Новости отрасли

Reģionālo muzeju simpozijs

1.jūlijā Murjāņos Imanta Ziedoņa muzejs Murjāņos aicina muzeja darbiniekus uz reģionālo muzeju simpoziju.

Pavisam nesen, pagājušā gada nogalē, ir dibināts un plašākai sabiedrībai tagad kļuvis pieejams Imanta Ziedoņa muzejs Murjāņos. Esam muzeju pasaulē jauni un vēl nepieredzējuši, lēnām taustoties, jūtam un redzam notiekošās pārmaiņas muzeju sfērā kopumā gan Latvijā, gan arī Eiropā un pasaulē kopumā.

Saprotot acīmredzami notiekošās izmaiņas un jaunos izaicinājumus, ar kuriem muzeji saskaras un meklē risinājumus kā tikt galā,  jūtam, ka neesam jauna attīstības ceļa priekšā vienīgie. Tā kā esam muzejs ārpus Rīgas un arī līdzīgos apstākļos ar jums (piemēram, gan apmeklētāju piesaistes, gan vietējās sabiedrības iesaistes jautājumos muzeja satura veidošanā), tad kopīgās sarunās ar jau dažiem no muzeja vadītājiem sapratām, ka nepieciešams veidot muzeju sadraudzību un kopīgu pasākumu, kurā satikties, lai kopīgi iedvesmotos jaunajām muzeja vēsmām, un lai kopīgi runātu par esošajām problēmām un arī kopīgi meklētu un domātu, kādi ir iespējamie risinājumi.

 

Dienas programā: 

* būsim iepazinušies un uzzinājuši Latvijas mērogā atzītu cita veida novadpētnieku pieredzes stāstus par radošiem darbības veidiem un nosacījumiem, kā attīstīt savu novadu, kā radoši un saistoši par to stāstīt citiem, kā iesaistīt plašāku sabiedrību vietējās aktivitātēs.
* aktualizēsim muzeju darba problēmjautājumus un meklēsim to risinājumus.
* veicināsim muzejnieku sadraudzību un pieredzes apmaiņu, gūsim iedvesmu jaunām idejām un motivāciju darbam turpmāk.

Tehniskā informācija:

Muzejs atrodas Murjāņos, Krasta ielā 12. Braucot no virzienā no Rīgas, pirmais pagrieziens (iebraucot Murjāņos) pa labi pirms Vīgantu veikala. Ja ir nepieciešams, droši sakiet, varu nosūtīt karti.
Ir iespējams ērti piebraukt ar mašīnu, arī autobusu kustība ir gana intensīva (der visi autobusi, kas iet caur Murjāņiem vai arī gar Sēnīti.)
Pateicoties KKF atbalstam, pasākums notiek bez maksas, taču lūdzam segt ēdināšanas izmaksas - 5 Eur no cilvēka par kafijas pauzēm un siltām pusdienām.
Šobrīd vēl grūti paredzēt laika apstākļus, bet pasākums var notikt gan ārā, gan iekšā, par siltu džemperu vai saules aizsargkrēma nepieciešamībām ziņosim, kad jau nāks tuvāk.
Simpozija noslēgumā katrs dalībnieks saņems apliecību - kā apstiprinājumu neformālās izglītības gūšanai un liecībai par draudzīgu kopā būšanu.
Ja esam palaiduši garām kādu no Jūsu jau esošajiem draugiem kādā citā muzejā, aicinām droši ielūgt arī viņus.
Lūdzam sniegt atbildi par ierašanos līdz  28.jūnijam.  Kā arī droši rakstiet vai zvaniet, ja ir papildus jautājumi (ruta.smite@ziedonamuzejs.lv; 25806938)

 

10:00 – 10:30 Ierašanās, reģistrēšanās un iepazīšanās

10:30 — 11:30 Imanta Ziedoņa muzeja programma — apmeklējums.

11:30 – 12:00 Kafijas pauze

12:00 – 14:30 Iedvesmas daļa

Uzstājas: apbalvojuma “Laiks Ziedonim” Novadpētniecības nominācijas trīs gadu laureāti un nominanti, daloties savās pieredzēs par tëmu: “Cita novadpētniecība: ko, kā, kam, kāpēc?” (Andris Slišāns (Upīte), Varis Auziņš (Rīga), Jānis Galzons (Rūjiena), Signe Pucena (Aizpute, no starptautiskās mākslas grupas “Serde”)

un Žanete Grende “Muzeja stratēģija finanšu resursu piesaistē un stratēģiskā domāšana jaunrades procesos”

14:45 – 15:15 Pusdienas

15:15 – 16:15 Simpozija dalībnieku praktiskais darbs grupās par dažādām ar muzeja darbu saistītām tēmām (muzeja loma un tēls sabiedrībā, muzeja priekšmets vs. stāsts, apmeklētāju iesaiste muzeja satura veidošanā, muzeja komunikācija, muzeju savstarpējā sadarbība u.c.)

16:15 — 17:20 Grupu darba prezentācijas, secinājumi.

no 17:30 – Neoficiālā daļa, kontaktu veidošana, atsauksmes, vīns un sarunas

Pasākuma moderatore: Rūta Šmite

* būsim guvuši pamatzināšanas par stratēģijas nozīmi, veidošanu un citām profesionāli vērtīgām iespējām muzeju darbā.

 

Rūta Šmite