Новости отрасли

Rakstu konkurss, lai saņemtu atbalstu 10 nelielu (līdz 20 darbiniekiem) muzeju darbiniekiem dalībai Konferencē „WE ARE MUSEUMS” 12.-13.06.2017

UZMANĪBU! Rakstu konkurss, lai saņemtu atbalstu muzeju darbiniekiem dalībai Konferencē „WE ARE MUSEUMS” 2017.gada 12. un 13.jūnijs un jaunuzņēmumu gadatirgus „MUSEUM ROCKET” apmeklējums 14.jūnijā tiek pagarināts līdz 3.aprīlim!

Konkurss izsludināts elektroniski 2017.gada 16.janvārī nosūtot uzaicinājumu dalībai konkursā LMB biedriem pa e-pastu un informācija ievietota www.muzeji.lv.

Konkursa mērķis: veicināt nelielu muzeju darbiniekiem pieejamību profesionālās izaugsmes pasākumos, rosināt viedokļu apmaiņu par muzeju nozarei aktuāliem jautājumiem.

Konkursā aicināti pieteikties LMB biedri, muzeju darbinieki. No muzeja atbalstu var saņemt tikai 1 persona.

Konkursa uzdevums un darba prasības: Konkursa dalībnieku uzdevums ir izveidot publikāciju (turpmāk tekstā Raksts), līdz 5000 zīmes par kādu no sekojošām tēmām: 

  • Nacionālā krājuma kopkatalogs – iespējas un realitāte
  • Kāds ir Rītdienas muzejs? Kāds ir Rītdienas muzeja apmeklētājs un darbinieks?
  • 21.gadsimta izaicinājumi mana muzeja pieejamībā

Rakstam tiek pievienots viens vai vairāki ilustratīvi materiāli (attēli, shēmas, grafiki, tabulas u.c.), kas sniedz lasītājam padziļinātu izpratni par Raksta saturu. Visiem ilustratīvajiem materiāliem jāpievieno atsauces par to autoru vai pirmavotu.

Izveidoto Rakstu un pieteikuma vēstuli dalībnieki nosūta uz Konkursa rīkotāja e-pastu muzeji@muzeji.lv līdz 3.aprīlim.

Konkurss norisinās no 2017.gada 16.janvāra līdz 2017. gada 3.aprīlim. LMB valde patur tiesības pagarināt konkursu.

Vērtēšanas kritēriji un uzvarētāju noteikšana: Visi iesniegtie Raksti tiks vērtēti atbilstoši šādiem vērtēšanas kritērijiem:

  • atbilst mērķim un uzdevumam;
  • ievērotas norādītās prasības;
  • saturs strukturēts un atbilsts tēmai;
  • viedoklis argumentēts;
  • sagatavots gramatiski korekti;

Visus Konkursam pieteiktos Rakstus izvērtēs LMB valde un paziņos rezultātus ne vēlāk kā 10 dienas pēc pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām.

Balva: konkursa ietvaros tiks noteikti 10 labākie rakstu autori, kas saņems LMB atbalstu dalības maksas apmaksai Konferencē „WE ARE MUSEUMS” 2017.gada 12. un 13.jūnijs un jaunuzņēmumu gadatirgus „MUSEUM ROCKET” apmeklējums 14.jūnijā

Konkursa uzvarētāji par saviem sasniegumiem tiks informēti personiski uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi vai tālruņa numuru nedēļas laikā pēc konkursa rezultātu oficiālas paziņošanas www.muzeji.lv. Piedaloties konkursā autors piekrīt, ka iesniegtais raksts tiks publiskots LMB mājas lapā un sociālajos tīklos.

Papildus informācija muzeji@muzeji.lv, atbildīgā persona LMB valdes priekšsēdētāja Zane Grīnvalde. Kontaktinformācija par konferences norisi Anna Balandina Latvijas Nacionālais mākslas muzejs mt. 29327565 e-pasts anna.balandina@lnmm.lv