Новости отрасли

Notikusi pirmā Nacionālā muzeju krājuma kopkataloga informācijas sistēmas pilnveides darba grupas sanāksme

2019. gada 14. februārī Kultūras informācijas sistēmu centrā (KISC) norisinājās Latvijas Muzeju padomes (LMP) izveidotās Nacionālā muzeju krājuma kopkataloga (NMKK) informācijas sistēmas pilnveides pirmā darba grupas sanāksme. Darba grupā piedalās 14 pārstāvji no Ģ. Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja, Piebalgas muzeju apvienības “Orisāre”, Latvijas Dabas muzeja, Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja, Andreja Pumpura Lielvārdes muzeja, Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja, Rakstniecības un mūzikas muzeja, Latvijas Nacionālais vēstures muzeja, Latvijas Nacionālā mākslas muzeja, Latvijas Nacionālā mākslas muzeja struktūrvienības Mākslas muzeja Rīgas Birža, Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja, LMP un KISC.

Darba grupas mērķis ir izstrādāt risinājumus NMKK funkcionalitātes un lietojamības pilnveidošanai, kā arī sistēmas datu apjoma un kvalitātes uzlabošanai. Šogad primāri plānots izstrādāt risinājumus sistēmas iekšējās vides pilnveidošanai, kā arī uzsākt priekšdarbus nākamgad plānotajai publiskās vides pilnveidošanai.

Diskusijām un uzlabojumiem izvirzīti šādi jautājumi:

  1. Iekšējās vides meklēšanas funkcionalitāte un lietojamība;
  2. Importa funkcionalitāte;
  3. Datu kvalitāte un kvalitātes kontroles sistēma;
  4. Autortiesības;
  5. Muzeja lietotāju un administratoru apmācības;
  6. Atskaites un pārskati;
  7. Sistēmas administrēšana;
  8. Publiskās vides pilnveidošana.

Jau šī gada janvārī ir atrisinātas problēmas ar datu importu NMKK no citām atsevišķos muzejos lietotām krājuma uzskaites sistēmām. Šobrīd uzsākta arī klātienes apmācību īstenošana – martā un aprīlī paredzētas 8 apmācību grupas gan NMKK pamatlietotājiem, gan muzeju administratoriem. Šobrīd grupas ir nokomplektētas, bet visi interesenti ir aicināti vēl arvien pieteikties, rakstot uz annija.vucane@kis.gov.lv – arī turpmāk plānots organizēt klātienes apmācības. Sadarbībā ar muzejiem ir uzsākta arī fokusētu video apmācību izveide.

Nākamā darba grupas sēde norisināsies 15. martā, kurā plānots pieņemt lēmumus par nepieciešamiem iekšējās vides meklēšanas funkcionalitātes un lietojamības pilnveidojumiem un virzīt tos izstrādei.

Pēc katras darba grupas sēdes plānots informēt muzeja speciālistus par pieņemtajiem lēmumiem un aktuālajiem darba jautājumiem! Aicinām arī tos muzejus, kuru pāstāvji nav darba grupā, par saviem jautājumiem un ierosinājumiem NMKK funkcionalitātes uzlabošanai informēt KISC, rakstot uz info@nmkk.lv

Informāciju sagatavoja:

Annija Vucāne

Projektu koordinatore

Kultūras informācijas sistēmu centrs