Новости отрасли

Notiks Muzeju forums "GADA KOPSAVILKUMS. Neērtie jautājumi"

2020. gada 14. janvārī Latvijas Muzeju biedrība (LMB) aicina savus biedrus un muzeju nozares profesionāļus uz muzeju forumu "Gada kopsavilkums. Neērtie jautājumi" Latvijas Kara muzejā. Foruma laikā tiks apkopotas jaunākās zināšanas, pieredze un attīstības tendences Latvijas muzeju nozarē aizvadītajā 2019. gadā, kā arī tiks diskutēts par to, ko būtu nepieciešams pilnveidot un uzlabot muzeju darbā. Pasākuma mērķis ir mudināt nozari runāt par to, kas muzeju darbā nav viegli un iedrošināt uz veselīgu paškritiku, lai veidotu augsni jaunām iniciatīvām un kopīgi veicinātu tās ilgtermiņa attīstību.

Foruma dienaskārtība veidota trīs daļās: „Impulss un ceļamaize”, „Diskusijas darba grupās” un „Gada kopsavilkums un paneļdiskusija”.

Pirmā daļa: Impulss un ceļamaize

Pirmā daļa „Impulss un ceļamaize” iekļaus divus, pētījumos balstītus priekšlasījumus par muzeju un sabiedrības attīstības tendencēm un īpatnībām, īpaši pievēršoties Latvijas sabiedrības raksturojumam un spējai pieņemt citādo, iziet no savas komforta zonas, mainīties un uzdrīkstēties darīt.

Pirmais priekšlasījums būs Vidzemes Augstskolas docētājas Lindas Veliverronenas pētījums “Tendences tūrismā un to ietekme uz muzeju darbu”. Tas aplūkos globālās attīstības tendences sabiedrībā mijiedarbībā ar tūrisma un muzeju attīstību, skatot, kā līdz ar vides aizsardzību un rūpēm par klimatu, dalīšanās ekonomikas izplatību, cilvēku orientāciju uz pieredzējumu un autentiskumu un tehnoloģiju attīstību, ir mainījusies ceļotāju (patērētāju) uzvedība  un kā tas var ietekmēt muzeju darbu šodien un nākotnē. Linda Veliverronena ir Vidzemes Augstskolas Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūta pētniece un mācībspēks, kuras pētniecības virzieni ietver kultūras mantojumu, kultūru un komunikāciju, kopienas līdzdalību un iesaistīšanu.

Otrais priekšlasījums iekļaus sociālās pedagoģijas profesores Liesmas Oses pētījumus un novērojumus par cilvēku attiecībām Latvijas sabiedrībā ar nosaukumu „Neērti jautājumi un drosme darīt: impulsi pārmaiņām”. Liesma Ose ir eksperte izglītības politikas, pedagoģijas, dažādības vadības, sabiedrības integrācijas, starpkultūru komunikācijas, kā arī cilvēktiesību jomās un šobrīd pilda vecākās ekspertes amata pienākumus Labklājības ministrijā. Viņa stāstīs par cilvēku attiecībām Latvijas sabiedrībā, kurās bieži novērojama savstarpēja laipnība, atbalsts un cilvēciska solidaritāte, taču diemžēl tai līdzās dzīvo un smagi elpo arī neiecietība, kauns, bailes un ļoti šaura izpratne par to, kas ir "pieņemts"' un normāls. Rezultātā ārpus atbalsta, cieņas, solidaritātes un pieņemšanas paliek daudz sāpinātu cilvēku, kuriem trūkst tas, kas citiem ir ikdienišķs, ierasts un pierasts. Un tomēr starp mums ir arī drosmīgi cilvēki, kuri, par spīti esošajam, nebaidās runāt un kuriem ir drosme darīt. Priekšlasījumā tiks apskatīti daži šo cilvēku stāsti, kas var kalpot kā iedvesma  un ceļamaize pārmaiņām un impulss uzdrīkstēties darīt.

Otrā daļa: Diskusijas darba grupās

Otrajā daļā foruma dalībnieki ir aicināti iesaistīties dažādu ar muzeja darbu saistītu jautājumu un tēmu izpētē un risinājumu meklēšanā, piedaloties tematiskajās darba grupās: darbs ar muzeja krājumu, pētniecība un izstāžu veidošana, muzeja iekšējā komunikācija, muzejpedagoģija un muzeju attīstības tendences. Darba grupu diskusijās un prezentācijās tiks apskatītas muzeju darba aktualitātes un nepieciešamās pārmaiņas, risinājumi vai veicamie uzlabojumi no muzeju darbinieku skatupunkta, kopīgiem spēkiem iezīmējot muzeju nākotnes attīstības scenāriju. 

Katru tematisko grupas darbu vadīs muzeju speciālists ar pieredzi konkrētajā jomā. Darba grupu par muzeja krājumu darbu un ar to saistītajiem aktuālajiem un  „neērtajiem” jautājumiem vadīs Daina Auziņa, Latvijas Nacionālā mākslas muzeja LVMD krājuma darba vadītāja. Muzeju pētniecību un izstāžu veidošanas darba grupu vadīs Barba Ekmane, Latvijas Kara muzeja Krājuma nodaļas vadītāja. Par muzeja iekšējo komunikāciju tematisko grupu vadīs Anna Balandina, Latvijas Nacionālā mākslas muzeja komunikācijas nodaļas vadītāja. Šobrīd „karstos” jautājumus muzejpedagoģijā savā darba grupā aicinās šķetināt  Ieva Priede, Talsu novada muzeja galvenā speciāliste izglītojošā darbā. Savukārt par muzeju attīstības tendencēm foruma dalībnieki diskutēs kopā ar Ievu Andžāni, Rīgas Kino muzeja vadītāju. Darbs tematiskajās grupās notiks paralēli, tādēļ dalībnieki var pieteikties tikai uz vienu no tām.

Trešā daļa: Kopsavilkums un paneļdiskusija 

Pasākumu noslēgumu veidos paneļdiskusija, kuru vadīs Latvijas Kara muzeja Izglītības un informācijas nodaļas vadītājs Mārtiņš Mitenbergs. Tajā piedalīsies darba grupu vadītāji, kas, atsaucoties uz gūtajiem secinājumiem un informāciju darba grupās, veidos kopsavilkumu par to, kas bijuši 2019. gada aktuālie un neērtie jautājumi muzejos un ko muzeju nozare kopīgiem spēkiem var darīt, lai tos risinātu.  

PASĀKUMA ATBALSTĪTĀJI: VALSTS KULTŪRKAPITĀLA FONDS, NEPUTNS, ZVAIGZNE ABC, MANSARDS.

PIETEIKŠANĀS UZ PASĀKUMU IR NOSLĒGUSIES.


PASĀKUMA PROGRAMMA:

MUZEJU FORUMS “GADA KOPSAVILKUMS. NEĒRTIE JAUTĀJUMI”

Latvijas Kara muzejs, 14.01.2020. plkst. 10:00 - 14:30.

Laiks

 

9.30 – 10.00

Dalībnieku reģistrācija

1.daļa: Impulss un ceļamaize

10.00 – 10.15

Latvijas Muzeju biedrības valdes priekšsēdētājas Zanes Grīnvaldes ievadvārdi

10.15 – 11.15

“Tendences tūrismā un to ietekme uz muzeju darbu” – Linda Veliverronena, Vidzemes Augstskola

“Neērti jautājumi un drosme darīt: impulss pārmaiņām” – Liesma Ose, Labklājības ministrijas sociālā darba projekta eksperte Liesma Ose 

11.15 – 11.45

Pārtraukums / kafijas pauze

2.daļa: Diskusijas darba grupās

Darbs tematiskajās grupās notiks paralēli, tādēļ dalībnieki var pieteikties tikai uz vienu no tām.

11.45 – 12.45

Darbs ar muzeja krājumu

Vadītāja Daina Auziņa, Latvijas Nacionālā mākslas muzeja LVMD krājuma darba vadītāja

Darba grupas mērķis ir veicināt diskusiju par to, kas ir neērtie jautājumi Latvijas muzeju krājuma darbā? Vai mēs izvairāmies runāt par misijas, stratēģijas vai resursu trūkumu? Kā mums veicas ar kolekciju komplektēšanu, dokumentēšanu, izpēti, aprūpi un pieejamību? Kas ir traucējošie faktori un kur meklējams risinājums?

Iekšējā komunikācija muzejā

Vadītāja Anna Balandina, Latvijas Nacionālā mākslas muzeja Komunikācijas nodaļas vadītāja

Darba grupa pievērsīsies nozīmīgam darba aspektam muzejā – iekšējai komunikācijai un ar to saistītajām problēmām, kas var nelabvēlīgi ietekmēt darba atmosfēru un darbinieku motivāciju, kā arī muzeja darba rezultātus un sniegumu sabiedrībai. Kādas komunikācijas formas ir aktuālas šodienas darba vidē un kā tās var uzlabot muzeja darba produktivitāti? Vai paaudžu atšķirības ietekmē iekšējo komunikāciju muzejā? Cik būtiska ir iekšējās komunikācijas loma darbinieku nomaiņas procesā un muzeju darbinieku pēctecības nodrošināšanā?

Pētniecība un izstāžu veidošana

Vadītāja Barba Ekmane, Latvijas Kara muzeja Krājuma nodaļas vadītāja

Darba grupas mērķis ir atklāta diskusija par jautājumiem, uz kuriem ir svarīgi atrast atbildes pašiem, gan pirms uzsākam izpētes darbu, gan izstādes sagatavošanas laikā un noslēdzot darbu. Kādi ir plānošanas termiņi izstāžu darbam? Kā veidojas komanda, kas strādā pie konkrētā projekta? Kā veidojas sadarbība starp satura veidotājiem un māksliniekiem? Kuram pieder galavārds strīdīgajos jautājumos? Kas ir traucējošie faktori un kā meklēt risinājumus?

Muzejpedagoģija

Vadītāja Ieva Priede, Talsu novada muzeja galvenā speciāliste izglītojošā darbā

Darba grupa meklēs atbildes uz to, kā veicas ar kompetenču pieeju muzejpedagoģijā un programmu “Latvijas skolas soma”.  Kā palīdzēt skolotājiem izvērtēt konkrētu nodarbību piemērotību? Kā veicināt atgriezenisko saiti un izvērtēšanu un kā reaģēt uz to? Kā apvienot aktīvu līdzdalību un saudzīgu attieksmi pret muzeja krājumu? Kā strādāt ar dažādām auditorijām, tai skaitā pieaugušajiem? Kādi traucējoši faktori/neērtie jautājumi mums ir ikdienā un kur meklējams risinājums?

Muzeju attīstības tendences

Vadītāja Ieva Andžāne, Rīgas Kino muzeja vadītāja

Mūsdienīga muzeja attīstības izaicinājumi, kādi tie ir? Vai mūsdienīgam muzejam ir jādomā par pasaulē nozīmīgu jautājumu risināšanu? Vai ir iespējams sniegt savu ieguldījumu ekoloģijā un kopienu attīstībā? Bet varbūt ir jāmeklē jauni formāti tam, kā uzrunāt savus apmeklētājus? Kopīgi meklēsim atbildes uz šiem un citiem jautājumiem. 

12.45 – 13.15

Pārtraukums / kafijas pauze

3.daļa: Gada kopsavilkums un paneļdiskusija

13.15 – 14.15

Diskusiju vada Latvijas Kara muzeja Izglītības un informācijas nodaļas vadītājs Mārtiņš Mitenbergs

Piedalās: Daina Auziņa, Anna Balandina, Barba Ekmane, Ieva Priede, Ieva Andžāne

 

PIETEIKŠANĀS UZ PASĀKUMU IR NOSLĒGUSIES.

 

VAIRĀK INFORMĀCIJAS:

Anna Balandina

Latvijas Muzeju biedrības valdes locekle

Pasākuma komunikācija un saziņa ar medijiem

E-pasts: annaibalandinai@gmail.com

Tālr.28818530

 

Daiga Dupate

Latvijas Muzeju biedrības valdes locekle

Pasākuma kuratore

E-pasts: daiga_dupate@hotmail.com

Tālr. 22003426

 

Zane Grīnvalde

Latvijas Muzeju biedrības valdes priekšsēdētāja

z.grinvalde@madona.lv

muzeji@muzeji.lv

Tālr. 29418187