Каталог музеев Латвии

Вентспилский музей

  • fax #63622031

Uzsākta dzelzs ieguves vietas arheoloģiskā izpēte Puzes pagastā

 

11. июля – 31. июля, 2016

Ventspils muzejs Rietumlatvijas vēstures izpētes projekta ietvaros 11.jūlijā uzsācis arheoloģisko izpēti Puzes pilskalna tuvumā, vietā, kur 2007.gadā novadpētnieks Uldis Ābiķis konstatēja dzelzs sārņus, kas liecināja par iespējamu seno dzelzs ieguves vietu.

Līdz šim Latvijā šādas vietas konstatētas tikai atsevišķās senvietās un pētnieku priekšstati par vēlā dzelzs laikmeta (9.-12.gs.) dzelzs ieguves tehnoloģijām joprojām ir visai nepilnīgi.

Kurzemē šāda dzelzs ieguves vieta pagaidām konstatēta pirmo reizi, tās izpēte sniegs jaunas atziņas par to, kā senie kurši spēja iegūt dzelzi no purva rūdas – limonīta. Pētījumu rezultāti varēs sekmēt arī augustā iecerētā eksperimenta norisi, kas notiks Piejūras brīvdabas muzejā, kurā piedalīsies šīs jomas izpētes speciālisti no Norvēģijas.

Ventspils muzejs

 
blog comments powered by Disqus