Каталог музеев Латвии

Mālpils Regional Museum

Nākotnes iela 1, Mālpils, Mālpils pag. Rīgas raj. LV-2152

  •  67185676

Mālpils Regional Museum

2002.gada 24.aprīlī Mālpils pagasta padomē tika pieņemts lēmums par Mālpils novadpētniecības muzeja dibināšanu. Reāli savu darbu muzejs uzsāka 2003.gada 6.janvārī ar vienu darbinieku – muzeja vadītāju Baibu Lippi.
Mālpils novadpētniecības muzejs ir veidots uz daļas no likvidētā Latvijas Meliorācijas un zemkopības muzeja (LMZM ) krājuma bāzes, kas attiecas uz Mālpils pagastu.
Mālpils novadpētniecības muzeja misija ir saglabāt un dokumentēt Mālpils pagasta kultūrvēsturisko mantojumu, veikt tā izpēti un nodrošināt pieejamību sabiedrībā. Veicināt sabiedrības interesi un izpratni par Mālpils pagastu, saglabāt amatniecības tradīcijas Mālpilī.
Adrese:

Nākotnes iela 1, Mālpils, Mālpils pag. Rīgas raj. LV-2152

Kontakti:
  •  67185676
Muzeja vadītāja
Baiba Lippe
Tel. 28711078, e-pasts: lippe@inbox.lv