Каталог музеев Латвии

Музей оккупации Латвии

Strēlnieku laukums 1, Rīga, LV-1050, Latvija

  •  67212715
  • phone:   67229255
  • phone:  

Stūra mājā notiks lekcija par KGB dokumentu izmantošanu pētniecībā

 

21. апреля, 2016

Turpinot ciklu “Lekcijas Stūra mājā”, Latvijas Okupācijas muzejs aicina uz vēsturnieka Zigmāra Turčinska lekciju "PSRS valsts drošības iestāžu dokumenti un terminoloģijas", kas notiks 21. aprīlī, plkst. 17 Stūra mājā, Brīvības ielā 61.

Atgūstot Latvijas neatkarību, daudzi dokumenti, kas liecināja par padomju varu, īpaši Komunistisko partiju un LPSR Valsts drošības komiteju (KGB), laika gaitā nonāca Latvijas Valsts arhīvā un lielākā vai mazākā mērā kļuva pieejami vēstures pētniekiem.

Līdz šim brīdim ir radies ievērojams klāsts vēstures pētījumu un vēsturiskās literatūras, kuru autori ir izmantojuši LKP dokumentāciju, KGB krimināllietas, deportēto lietas, dažādas kartotēkas un citus materiālus. Taču ne vienmēr padomju okupācijas gados rakstītie dokumenti mūsdienās pat vēsturniekam ir izprotami. Tas attiecas, piemēram, uz tajos lietotajiem terminiem un to adekvātu izpratni.

Lekcijā LU Latvijas Vēstures institūta pētnieks Zigmārs Turčinskis dalīsies pieredzē, kādus materiālus savos pētījumos viņš ir izmantojis un kā strādājis ar PSRS valsts drošības iestāžu dokumentiem. Viņš galvenokārt stāstīs par KGB arestēto personu izmeklēšanas lietām, bet pievērsīs uzmanību arī izsūtīto personu deportācijas lietām.

“Diemžēl pēc Latvijas neatkarības atgūšanas, balstoties uz KGB dokumentiem, ir tapuši gan labi zinātnieku un interesentu darbi, gan arī ļoti traģiski uz kļūdainiem un pat melīgiem pieņēmumiem balstīti darbi,” uzskata Z. Turčinskis.

“Lai netiktu pieļautas kļūdas izpētes laikā, visi iegūtie fakti jāpārbauda, iespēju robežās tos konfrontējot ar citos avotos atrodamiem dokumentiem, aculiecinieku liecībām. Nekritiska uzticēšanās visam, kas rakstīts KGB lietās, ir tikpat bīstama kā pieņēmums par to, ka KGB dokumentācija vienmēr ir sagrozīta. Pētniekam jāspēj orientēties arī drošības dienestu terminoloģijā”.

Mag. hist. Zigmārs Turčinskis ir 2011. gadā iznākušās grāmatas "Ziemeļvidzemes mežabrāļi. Latvijas nacionālo partizānu cīņas Valkas apriņķī un Alūksnes apriņķa rietumu daļā. 1944.—1953. gads" autors. Pašlaik viņš turpina Latvijas nacionālās pretošanās kustības izpēti Ziemeļlatgalē.

Lekciju cikla projekts tiek līdzfinansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros. Aicināti visi interesenti! Ieeja bez maksas.

 

Aija Abene

Projekta “Stūra māja” vadītāja

aija.abene@omf.lv

 
blog comments powered by Disqus