Блоги

 
Līva Grudule

Dažas LMB gada balvas „Zelta puteklis” iedvesmotas pārdomas

Kas muzejam, muzejniekam, muzeju piedāvājuma patērētājam Latvijas Muzeju biedrības gada balva „Zelta puteklis”? Kas ir šī balva Latvijas Muzeju biedrības biedru saimei?  Jau labu laiku tā manī sēj pozitīvu nemieru, kņudina smadzenes prāta vētru virzienā, paģērē darīt vairāk nekā iespējams, varēts vai gribēts galu galā. Neslēpšu, tas īpaši aktualizējās pēc darba šī  gada  balvas vērtēšanas komisijā.   5 muzeji dažādās nominācijās jau pavisam drīz kļūs par šīs balvas laimīgajiem laureātiem. Un tā nebūs nejaušība.       

Muzejiem tā bija  (un būs, jo balva nav vienreizējs pasākums) lieliska iespēja novērtēt kolēģu veikumu, iesniedzot pieteikumu par kādu cita muzeja projektu, izvērtēt sava muzeja paveikto un piedāvāt to vērtēšanai. Tā ir iespēja doties attīstības, jaunatklājumu un radošas rosīšanās virzienā. Muzejiem ir, ko teikt, muzeji bagāti aizraujošiem stāstiem, muzeji nemitīgi cenšas būt radošā kustībā, muzeji top par pozitīvu piedzīvojumu.

Un viens no būtiskajiem ieguvumiem ir muzeju spēja novērtēt kolēģu padarīto. Paskatīties tālāk par sava muzeja durvjupriekšu vai pagalmu, turklāt, paskatīties vērtējoši, kritiski, bet labvēlīgi un piemirstot dažbrīd nebūt ne viennozīmīgi vērtējamo konkurenci. Izstāstīt savu veiksmes stāstu ir prieks un lepnums, atklāt un pieteikt balvai kolēģu veikumu, tas ir gods, bet galvenais - noteikti darbojas devēja prieks.

Muzejiem tā ir sava veida uzdrīkstēšanās - nodot kolēģu un ekspertu vērtējumam to, kas pašiem šķiet patiesi izdevies, tātad to, ar ko muzejs lepojas, veiksmi, kas ne tik vien profesionāli, bet lielākoties ar sirdi radīta. Atļaušos apgalvot, ka muzejiem šī balva ir būtiska, pieteikumus saņēmām. Bija, ko izvērtēt un viegli nebija.

Muzejiem ceļš līdz „Zelta puteklim” var kļūt par lielo vētīšanas un vērtēšanas laiku. Vēl pēc tam, kad izmērīts viss izmērāmais, saskaitīts viss saskaitāmais, kad pārskati uzskatāmi un bezkaislīgi raugās pretī no kultūras kartes tabulām, ir laiks izsijāt - normāli vai tomēr stipri virs remdenā, iespējams, tur ir īsta pērle, bet tur - tā vēl aug! „Zelta puteklis” ir stimuls. Stimuls aizvest labo ideju līdz izcilībai, pārsteigt, pozitīvi pārsteigt ar nebijušu, neredzētu, paskatīties no cita skatu punkta.

Tie muzeja darbinieki, kuru darbs ir saskarsme ar sabiedrību, itin bieži saņem sava darba novērtējumu, nebūt ne tik reti tieši pozitīvo. Atgriezeniskā saite darbojas un nereti iedvesmo. Tomēr kuģa „Muzejs” apkalpe ir krietni plašāka un  katrs mehānisms izlikts uz klāja, lielākoties izšķirošais un būtiskais ir zemūdens daļa. „ZELTA PUTEKĻA” misija ir ieraudzīt un pateikt paldies, akcentēt, izcelt, sniegt gandarījumu.

Muzejiem, sagatavojot pieteikumu, nācās domāt par konkrētām piedāvātajām nominācijām. Iespējams, kādu tas atturēja no piedalīšanās vai mulsināja, ne vienam vien šķita sarežģīti izvēlēties īsto nomināciju, tomēr iesniegtie pieteikumi un to dažādais īpatsvars nominācijās ir pārdomu vērts. 33 pieteikumi. Pārspīlēti būtu apgalvot, ka šī aina uzrāda nozares vājās un stiprās puses, tomēr tendences iezīmē. Vai vismaz raisa pārdomas - pieteiktas septiņas vērā ņemamas publikācijas 2011.gadā, septiņi ģimenei draudzīgi muzeji, astoņas jaunas, ievērības cienīgas ekspozīcijas, septiņi mūžizglītības projekti muzejos un četri pieteikumi nominācijai „Inovatīva krājuma izmantošana”. Augsts paškritikas līmenis. Bet ne tikai.

Nobeigumā kā iedrošinājumu priekšdienām vēlos akcentēt to, ka „Zelta puteklis” var tapt par izvēles kritēriju sabiedrībai, ir taču jāredz, par ko šiem tas „Oskars”! Tāds mūžīgais dzinējs.  Protams, balvas atpazīstamības virzienā vēl ceļš ejams un tas tomēr jāiet visiem kopā. Jādomā, ka balva jau ir kļuvusi, bet pēc šī gada pasniegšanas ceremonijas vēl jo vairāk kļūs par diskusiju avotu vismaz nozares ietvaros. Gribētos cerēt, ka šīs diskusijas būs balvas sava veida pievienotā vērtība.

Līva Grudule
Piebalgas muzeju apvienība "Orisāre"
"Norkalni 2" Vecpiebalgas pag., Vecpiebalgas nov., LV- 4122
E-pasts:
livag@inbox.lv
liva.grudule@vecpiebalga.lv
t.26131784 vai26573868
www.piebalgasmuzeji.lv
15.05.2012
 
blog comments powered by Disqus