Блоги

Jana Šakare

Kultūras ministrijas Muzeju un vizuālās mākslas nodaļas referente, LKA maģistrante