LMB gada balva

Nominācijā „Muzeja pieejamības projekts 2016” izvirzīti

Pieejamības projekti apmeklētājiem muzeju durvis atver plašāk – tiek uzlabota muzejā gūtā pieredze un dota iespēja izbaudīt piedāvājumu. Muzeja pieejamības projekti rada visdažadākajiem apmeklētājiem to īpašo, pozitīvo sajūtu, kas liek muzejā atgriezties vēl un vēl.

LMB gada balvas „ZELTA PUTEKLIS 2016” konkursā nominācijā „Muzeja pieejamības projekts 2016” tika vērtēti divi pieteikumi:

1. Kuldīgas novada muzejs: pasākumu cikls dalībniekiem no atbalsta grupas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām „Kopā būt!”.

2. Latvijas Sporta muzejs: izstāde „Optimists. Paraolimpiskais čempions – Aigars Apinis”.


Balva tiks pasniegta 26. maijā Jelgavā Starptautiskās muzeju dienas svinību ietvaros sadarbībā ar VAS Latvijas Dzelzceļš, AS Latvenergo, žurnālu Ilustrētā Pasaules Vēsture un Piebalgas Porcelāna Fabriku.