LMB gada balva

Nominācijā "Gada publikācija 2016" izvirzīti

LMB gada balvas „ZELTA PUTEKLIS 2016” konkursā nominācijā „Gada publikācija” tiek izcelts muzeju darbinieku ieguldījums pētnieciskajā darbā. Vērtēta tiek publikācijas aktualitāte un saistība ar pārējo muzeja darbu.

Nominācijā „Gada publikācija 2016” tika vērtēti divi pieteikumi:

1. Latvijas Nacionālais mākslas muzejs: monogrāfija „Māksla un Latvijas valsts. 1918 – 1940”.

2. Ludzas novadpētniecības muzejs: monogrāfija „Kādreiz bija: Ludzas ebreju kopienas vēsture”.

Balva tiks pasniegta 26. maijā Jelgavā Starptautiskās muzeju dienas svinību ietvaros sadarbībā ar VAS Latvijas Dzelzceļš, AS Latvenergo, žurnālu Ilustrētā Pasaules Vēsture un Piebalgas Porcelāna Fabriku.