LMB gada balva

Zelta Puteklis 2011

2012.gada 25. maijā Starptautiskās muzeju dienas pasākuma ietvaros Latvijas Dzelzceļa vēstures muzejā Latvijas Muzeju biedrība pasniedza gada balvu "Zelta puteklis” par izciliem sasniegumiem un veikumiem pagājušajā gadā muzeja nozarē.


Latvijas Muzeju biedrības gada balvas „Zelta puteklis 2011” laureāti:

 

Nominācija „Inovatīva krājuma izmantošana 2011” –  Kuldīgas novada muzeja programma „Pagasta atmiņu albūms”
Nominācija „Ģimenei draudzīgākais muzejs 2011” –  Krišjāņa Barona muzeja nteraktīva nodarbība „Barontēva azotē”.
Nominācija „Gada ekspozīcija 2011”–  Latvijas Dabas muzeja  ekspozīcija „Cilvēks un vide”
Nominācija „Gada publikācija 2011” – Skrindu dzimtas muzejs par vidiofilmu „Ūdensdzirnavas un dzirnavnieku stāsti”, videofilmu un fotoalbumu „Muna sāta – muna dzeive” un filmu „Kāzu muzikanti Latgalē”.
Nominācija „Mūžizglītības projekts muzejā 2011” –  Latvijas Nacionālais mākslas muzejs par realizēto brīvprātīgā darba programmu LNMM brīvprātīgie.

 

Apsardzes firma „G4S” speciālbalvu pasniedza Mākslas muzejam RĪGAS BIRŽA (LNMM) par veiksmīgi realizētu vērienīgu projektu.

 

Speciālbalvu bija sarūpējusi arī žurnāla „Ilustrētā pasaules vēsture” galvenā redaktore Aiva Lapiņa, kura, uzsverot Latvijas muzeju veiksmīgo sadarbību ar žurnāla redakciju, lūdza muzeju pārstāvjus balvu izlozēt. Laimīgā loze krita Latvijas Nacionālajam mākslas muzejam.

Pavisam pieteikumus balvai iesniedza 35 dažāda statusa, lieluma un darbinieku skaita ziņā atšķirīgi muzeji. Vislielākā konkurence bija nominācijā „Gada ekspozīcija 2011”, kur uz balvu pretendēja deviņi muzeji.


Saskaņā ar gada balvas nolikumu, pieteikumus izskatīja īpaši šim nolūkam izveidota vērtēšanas komisija, kurā darbojās seši Latvijas Muzeju biedrības valdes locekļi - Ruta Ģiptere, Dace Kārkla, Dace Bumbiere, Iveta Supe, Līva Grudule un Taiga Kokneviča, kā arī četri pieaicināti eksperti - Kultūras ministrijas Muzeju un vizuālās mākslas nodaļas vadītājs Jānis Garjāns, žurnāla "Ilustrētā Pasaules Vēsture" galvenā redaktore Aiva Lapiņa, Latvijas Muzeju biedrības Revīzijas komisijas locekle un Latvijas Dzelzceļa vēstures muzeja direktore Ieva Pētersone, kā arī Latvijas Nacionālā mākslas muzeja muzejpedagoģe Marta Pallo.

Lai novērstu interešu konfliktu, vērtēšanas komisijas loceklis nevarēja piešķirt punktus sevis pārstāvētā muzeja pieteikumam. Balvas katrā nominācijā saņems pieteikums, kas ieguvis lielāko punktu skaitu.

 

Latvijas Muzeju biedrības gada balvas "Zelta puteklis" mērķis ir sekmēt ilgtspējīgu un kvalitatīvu muzeju nozares attīstību Latvijā. Balvas pretendentu apzināšana un balvas pasniegšana ir vērsta uz muzeju pozitīvu publicitāti un sistemātisku muzeju darba izvērtēšanu, ņemot vērā muzeja radīto produktu pieejamību un nozīmi sabiedrībā.

Informāciju sagatavoja Dace Kārkla