LMB gada balva

LMB Gada balva 2018 uzvarētāji

Šogad Latvijas Muzeju biedrība (LMB) balvai saņēma rekordlielu pieteikumu skaitu - 71 pieteikumu, kas atspoguļo Latvijas muzeju daudzveidību un plašo piedāvājumu sabiedrībai. Katrs pieteikums bija pelnījis būt uzvarētājs, tāpēc žūrijas darbs bija ļoti grūts. Šeit varat redzēt Gada balvas 2018 uzvarētājus un žūrijas ekspertu viedokli par uzvarētājiem.

Uzvarētājs nominācijā "Gada ekspozīcija 2018 (muzejā ar 11 līdz 50 darbiniekiem)" ir Daugavas muzejs ar jauno ekspozīciju. "Ekspozīcija veltīta Latvijas vēsturē visnozīmīgākajai upei – Daugavai. Izmantojot muzeja krājuma iespējas, sadarbību ar radošajām industrijām, ir veiksmīgi atjaunota un izveidota ekspozīcija par Latvijas likteņupes Daugavas vēsturi, īpašu uzsvaru liekot uz Doles salas un Salaspils vēstures atspoguļošanu. Ekspozīcija izveidota atraktīvi. Ar dažādiem interaktīviem elementiem tā padarīta saistoša kā lieliem, tā maziem, nezaudējot galveno mērķi – pastāstīt un izstāstīt Daugavas vēsturi," ekspozīciju komentē žūrijas pārstāve, LMB valdes priekšsēdētāja Zane Grīnvalde.

Uzvarētājs nominācijā "Gada ekspozīcija 2018 (muzejā ar vairāk kā 50 darbiniekiem)” ir Latvijas dabas muzejs ar jauno ekspozīciju "“Botānika un mikoloģija”. "Latvijas Dabas muzejs vienmēr izcēlies ar mērķtiecīgu darbu. Ekspozīcija, kuras iekārtošana uzsākta jau 2015. gadā, vizuāli interaktīvā veidā iepazīstina muzeja apmeklētājus ar Latvijā biežāk sastopamajiem biotopiem, savvaļas augiem un sēnēm. Tas ir lielisks komandas darbs," ekspozīciju komentē žūrijas pārstāve LMB valdes locekle Sandra Mackeviča.

Uzvarētājs nominācijā "Gada ekspozīcija 2018 (muzejā līdz 10 darbiniekiem)” ir Valkas novadpētniecības muzejs ar jauno patstāvīgo ekspozīciju “Valka – Latvijas neatkarības šūpulis”. Ekspozīciju komentē žūrijas pārstāvis un LMB valdes loceklis Alberts Rokpelnis: "Mazs cinītis gāž lielu vezumu! Valkas novadpētniecības muzeja jaunā ekspozīcija ir pierādījums tam, ka arī muzejs ar nelielu darbinieku skaitu var strādāt profesionāli un paveikt lielas lietas. Īpaši uzslavējami interaktīvie risinājumi sadaļā par Latvijas Neatkarības karu."

Nominācijā "Gada tematiskā izstāde" uzvarētājs ir Latgales Kultūrvēstures muzejs ar izstādi "Pāri slieksnim". "Latvijas iedzīvotāju vēsturiskajā atmiņā Latgales kongress ir salīdzināms ar Melno plankumu uz Saules – nozīmīgs un esošs, taču viennozīmīgi aizēnots ar 1918.gada 18.novembra notikumu. Tādējādi, vēl jo augstāk ir vērtējams Latgales Kultūrvēstures muzeja ieguldījums viena no Latvijas valstiskuma stūrakmens atsegšanā – notikuma, kurš visticamāk ir zināms vien vēstures entuziastiem vai augstskolu studentiem, bet ne ierindas pilsoņiem. Latgales Kultūrvēstures muzeja izstāde “Pāri slieksnim” ne tikai skrupulozi pievēršas konkrētā vēsturiskā notikuma analīzei, bet arī tā priekšnosacījumiem, kas 20.gs sākuma latgaliešu inteliģencē radīja apziņu, ka latvietis un latgalietis ir “viena kaula veidoti”. Rezultātā iegūstot visa Nacionālā krājuma kontekstā patiesi unikālu un autentisku artefaktu – 1917.gada kongresa dalībnieku karogu par Brīvu Latviju, veidojot nepārprotamu kontinuitātes tiltu sekojošajiem notikumiem Rīgā nākamā gada 18.novembrī," ekspozīciju komentē LMB valdes loceklis un žūrijas pārstāvis Rihards Sisojevs.


Nominācijā “Gada mākslas izstāde 2018” balvu saņēma Mākslas muzejs RĪGAS BIRŽA  par izstādi “PRADO 12 raksturi”. "Izstāde “PRADO 12 raksturi” atklāja ne tikai Prado muzeja Spānijā kolekcijas unikālo raksturu, bet arī mākslas muzejam “Rīgas Birža” piemītošo rokrakstu un prasmi izraudzīt izcilu meistardarbu izlasi, apvienojot to šķietami lakoniskā, bet izsmalcinātā izstādes iekārtojumā, ko papildināja daudzveidīgi un saturiski bagāti pavadošie pasākumi. Izstādi “PRADO 12 raksturi” ar pārliecību var dēvēt par Eiropas līmeņa izstādi, kuras pamatā ir mākslas muzeja “Rīgas Birža” spēja veidot līdzvērtīgas attiecības ar pasaules mākslas muzejiem," muzeja sasniegumus komentē LMB valdes locekle un žūrijas pārstāve Zane Melāne.

Par “Gada publikāciju 2018” kļuva Cēsu Vēstures un māklsas muzejs vēsturnieka Dr.hist. Tāļa Pumpuriņa pētījums “Cēsu ģerbonis. Cēsu pilsētas ģerboņa attīstības un lietošanas vēsture”. Izdevumu komentē žūrijas pārstāvis, Latvijas Republikas Kultūras ministrijas Kultūrpolitikas departamenta Muzeju nodaļas vadītājs Jānis Garjāns: "Vēstures zinātņu doktora Tāļa Pumpuriņa grāmata “Cēsu ģerbonis. Cēsu pilsētas ģerboņa attīstības un lietošanas vēsture” ir pētījums, kas aplūkojot vienu, pavisam nelielu, taču vienlaikus simbolisku pilsētas detaļu - ģerboni - savdabīgā veidā atspoguļo Cēsu pilsētas vairāk nekā 800 gadu vēsturi. Grāmatas recenzenti uzsver, ka autors rūpīgi un detalizēti iedziļinājies bagātīgā avotu bāzē un vienlaikus radījis saistošu, viegli uztveramu vēstījumu."

Balvu nominācijā “Gada ieguldījums nacionālo vērtību (krājuma) saglabāšanā 2018” ieguva Latvijas Kara muzejs par tekstiliju krātuves aprīkojuma modernizāciju. "Profesionāli veikts projekts, sadarbojoties ar uzticamiem partneriem muzeja krājuma saglabāšanas darbā," projektu komentē žūrijas locekle Taiga Kokneviča.

Latvijas Kara muzejs saņēma arī balvu nominācijā “Muzeja pieejamības projekts 2018”, kurai bija pieteikta pilsētvides izstāde “1417 vēstures mirkļi vēsturiskuma veidošanas ceļā. 1917 - 1921”. "Latvijas Kara muzeja veidotā izstāde – veids, kā saistoši uzrunāt mūsdienu steidzīgo cilvēku un pievērst uzmanību vēstures notikumiem, ļaujot iejusties simt gadu senā pagātnē. Īpaši izceļama izstādes pieejamība sabiedrībai, kuru jebkurš interesents var apskatīt 24 stundas diennaktī – veids kā atraktīvi runāt par mūsu vēsturi," projektu komentē LMB valdes locekle un žūrijas pārstāve Kristīne Skrīvere.


Latvijas Dzelzceļa vēstures muzejs uzvarēja nominācijā “Izglītojošais projekts muzejā 2018” par radošajām nodarbībām “Ceļojums pagātnē” skolēniem, kas tika organizētas kopā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku "Lielisks sadarbības piemērs, kur tuvumā esošās kultūras mantojuma iestādes prasmīgi sadarbojas, veidojot vienotu, mūsdienīgu, kompetencēs balstītu izglītojošu piedāvājumu skolēniem. Nodarbībā prasmīgi savienota vēsturisku priekšmetu iepazīšana ar pārdomātu, izzinošu praktisko darbošanos," uzvarējušo projektu komentē LMB valdes locekle un žūrijas pārstāve Ieva Priede.

Balvu “Inovācijas muzejā 2018” Latvijas Nacionālais mākals muzejs par video sēriju “Vienas gleznas stāsts”. "Balvai bija trīs ļoti konkurētspējīgi pretendenti: Ziedoņa muzeja “Runājošie koki”, Enerģētikas muzeja mobilais gids un Nacionālā mākslas muzeja video sērija “Vienas gleznas stāsts”. Visi trīs ar tehnoloģiju palīdzību piedāvā mums stāstus, iepazīt tuvāk muzeja kolekciju, dzirdēt un redzēt ko īpašu. Tomēr šo projektu žūrija vērtēja kā aizraujošāko, jo tas piedāvā vizuālu, telpisku vēstījumu, ar ko palīdz saprast muzeja priekšmeta ideju, garu un tā tapšanas vēsturi. Stāsts ļauj uzzināt ne tikai radīšanas procesu un pragmatisko plānu, bet atklāj arī mākslinieka pārdzīvojumus. Pēc tam kļūstam zinošāki un emocionāli bagātāki," uzvarējušo projektu komentē Daiga Dupate.


Nominācijā “Gada mārketinga aktivitāte” par uzvarētāju kļuva Rīgas Motormuzejs ar reklāmas kampaņu “Rīgas Motormuzeja pārsteidzošais piedzīvojums”, kas tapusi sadarbībā ar reklāmas aģentūru DDB Latvija. Kampaņu komentē LMB valdes locekle un žūrijas pārstāve Anna Balandina: “Tiešām pārsteidzošs piedzīvojums un pirmreizējs notikums – gan kampaņas ideja, gan muzeja sadarbība ar atzītu reklāmas aģentūru, kas rezultējas ar profesionāli paveiktu darbu (kampaņu) un ļoti labiem rezultātiem. Milzīgs solis uz priekšu Latvijas muzeju mārketinga pieredzē. Muzejs pajoko ar savu apmeklētāju, tai pat laikā izrādot tam ļoti īpašu attieksmi. Kaut muzeji vairāk jokotos!“