Aktualitātes

Mūsdienīgs muzejs un reģionāls restaurācijas centrs Durbes pils kompleksā Tukumā

2011. gada 29. martā Tukumā, Durbes pilī (M. Parka 7)notika svinīga vienošanās par Eiropas Savienības projekta „Mūsdienīgs muzejs un reģionāls restaurācijas centrs Durbes pils kompleksā Tukumā” īstenošanu un Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma piešķiršanu parakstīšana. No Centrālās finanšu un līgumu aģentūras puses vienošanos parakstīja tās direktors Armands Eberhards, savukārt no Tukuma novada Domes puses - priekšsēdētājs Juris Šulcs.

Projekta ieviešana ir cieši saistīta ar teritorijas potenciālajām attīstības iespējām. Tā ir tieši vērsta uz teritorijas ekonomisko reģenerāciju, tās pievilcības palielināšanu, dzīvei, darbam un uzņēmējdarbībai labvēlīgu apstākļu nodrošināšanu.

Projekta ietvaros tiks veikta Durbes muižas kompleksā ietilpstošā vāgūža rekonstrukcija, kā rezultātā tiks atjaunots kādreizējais muižas centra plānojums, kas gandrīz visu 20.gadsimta otro pusi stāvējis izpostīts . Tādējādi Tukuma muzejs iegūs moderni aprīkotas, apmeklētājiem pieejamas telpas nacionālas nozīmes krājumu glabāšanai, eksponēšanai un konservācijai-restaurācijai.

Projekta galvenā mērķa grupa, uz kuru tieši attieksies projekta aktivitātes, ir Durbes pils kompleksa apmeklētāji (vietējie un ārvalstu tūristi), savukārt netiešie ieguvēji būs amatnieki, mākslinieki un nākamās paaudzes.

Projektu plānots ieviest divu gadu laikā. Īstenošanas vieta ir Durbes muižas komplekss, Mazā Parka ielā 7, Tukumā. Projekts tiks līdzfinansēts no Eiropas Reģionālās attīstības fonda, valsts budžeta un pašvaldības budžeta līdzekļiem.