Aktualitātes

Višegradas fonds izsludina mazo grantu programmā

Starptautiskais Višegradas fonds aicina pieteikties mazo grantu programmā, lai veiktu ieguldījumu reģionālajā sadarbībā un ilgtspējības veicināšanā Centrālajā un Austrumeiropā. Projektu pieteikumus var iesniegt sekojošās jomās: kultūra un kopējā identitāte, izglītība un kapacitātes stiprināšana, vide, demokrātiskās vērtības un plašsaziņas līdzekļi, publiskā politika un institucionālās partnerības, zinātniskā apmaiņa un sadarbība pētniecībā, reģionālā attīstība, uzņēmējdarbība un tūrisms, sociālā attīstība. Projektu pieteikšanas termiņš ir 2017. gada 1. oktobris. Vairāk informācijas var atrast šeit