Aktualitātes

Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde “Ventspils muzejs” aicina darbā Piejūras brīvdabas muzeja vadītāju

Individuālās kvalifikācijas un iemaņu prasības:

-  augstākā izglītība vēsturē vai muzeoloģijā (vēlams maģistra grāds),

-  pieredze vadošā amatā,

-  zināšanas iestādes darba organizācijā (darba likumdošana, lietvedība, finanšu jautājumi, publiskie iepirkumi) un šo jomu reglamentējošu normatīvo aktu pārzināšana;

-  darba pieredze Eiropas Struktūrfondu un citu finanšu instrumentu projektu izstrādē un īstenošanā,

-  pieredze finanšu plānošanā un plānošanas dokumentu izstrādē, realizācijā un uzraudzībā, publiskā iepirkuma organizēšanā,

-  starptautisku projektu vadīšanas pieredze

-  prasme vadīt komandu, motivēt darbiniekus, paust viedokli, pamatot savu rīcību un lēmumus;

-  kultūras pasākumu organizēšanas un vadīšanas prasmes,

-  precizitāte un augsta atbildības sajūta,

-  spēja noteikt prioritātes un plānot ikdienas darbu,

-  labas prasmes darbā ar informācijas un komunikāciju tehnoloģijām,

-  valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī un svešvalodu prasmes

Pieredze muzeja vai pašvaldības kultūras iestādes vadīšanas darbā tiks uzskatīta par priekšrocību

CV un savu redzējumu par Piejūras brīvdabas muzeja attīstību (A4 formāta lapa) līdz 2018. gada 27. augustam (ieskaitot) iesniegt personīgi Ventspilī, Jāņa ielā 17 vai sūtīt uz e-pastu: solvita.udre@ventspils.lv Uzziņas pa tālr. 29188288.