Aktualitātes

Ventspils muzejs saņem balvu

Ceturtdien, 12. februārī, Rīgas domē notika konkursa “Latvijas Labākais tirgotājs 2014” apbalvošanas ceremonija. Ventspils pilsētas pašvaldības iestādes “Ventspils muzejs” struktūrvienība “Livonijas ordeņa pils Ventspilī” konkursā startēja nominācijā “Pakalpojumu objekti”, un pilskrogs “Melnais Sivēns” ieguva balvu “Latvijas Labākais tirgotājs 2014”.

Pieteikties šim konkursam bija īpašs izaicinājums, jo galvenā muzeja darbības sfēra ir materiālās un nemateriālās kultūras vērtību uzkrāšana, dokumentēšana, saglabāšana un pētīšana. Tomēr vienlaikus jāmāk uzkrātos dārgumus un informāciju popularizēt, par to stāstīt un organizēt dažāda veida pasākumus, idejas smeļot vēsturisko faktu izpētē un nepieciešamībā veikt sabiedrības izglītošanu.

Šajā jomā Ventspils muzejs sadarbojas ar dažādām kultūras institūcijām - Kultūras centru, SIA “Kurzemes filharmonija”, Ventspils bibliotēku, Starptautisko Rakstnieku un tulkotāju māju, Jaunrades namu, izglītības u.c. institūcijām. Ventspils muzejs ir aktīvs pilsētas kopējā tūrisma produkta realizētājs, tādējādi tā dalība konkursā ir likumsakarīga.

Pils ir senākā saglabājusies būve Ventspilī, celta 13. gs. 2. pusē un pirmo reizi dokumentos minēta 1290. gadā. Ventspils pilsēta ir viena no nedaudzajām Eiropā, kuras pirmsākumus iespējams identificēt ar vienu ēku – Livonijas ordeņa pili. Turklāt pili var uzskatīt par vecāko viduslaiku cietoksni Latvijā, kas saglabājis savu būvapjomu tikpat kā nemainītā veidā. Šie apstākļi nosaka arī pils nozīmību mūsdienu pilsētas dzīvē, jo tā kļuvusi par tās simbolu un viesu atzītu tūrisma objektu. Vienlaikus Livonijas ordeņa pils ir arī Ventspils muzeja centrālais objekts - tajā izvietota nozīmīgākā muzeja ekspozīcijas daļa.

Restaurētās telpas, kurās izmantoti mūsdienīgi interaktīvi eksponēšanas risinājumi, unikāli muzejiski priekšmeti, krājuma un mākslas izstādes, kā arī daudzpusīgs muzejpedagoģisko programmu, tematisko un izklaides pasākumu klāsts, piesaista gan ventspilnieku uzmanību, gan plašu interesentu loku no Latvijas dažādiem reģioniem un ārzemēm. Muzejam ir veiksmīga sadarbība ar citiem pakalpojumu sniedzējiem, un pili aktīvi izmanto dažādu semināru, konferenču, viesību, laulību ceremoniju un citu svinīgu pasākumu norisei.

Muzejam Ventspils pilsētas mārketinga stratēģijas, rīcības plāna, iekšējā un ārējā mārketinga īstenošanas rezultātā izveidojušās ilgtermiņā pārbaudītas, veiksmīgas informācijas izplatīšanas un publicēšanas iemaņas. Tādēļ zīmola “Latvijas Labākais tirgotājs” izmantošanas iespējas ir visplašākās – muzejs izplata informāciju plašsaziņas līdzekļiem, nodrošina reportāžas radio un TV, publikācijas dažādos poligrāfiskos izdevumos, kā arī tīmekļa vietnēs un sociālo tīklu kontos.

 

Ventspils muzejs