Aktualitātes

Valdība atbalstījusi Latvijas Fotogrāfijas muzeja pārvietošanu

Valdība atbalstījusi Latvijas Fotogrāfijas muzeja pārvietošanu no privātīpašuma Rīgā, Mārstaļu ielā 8, uz valsts AS "Valsts nekustamie īpašumi" ēku Mārstaļu ielā 6.

Līdzšinējās telpas Mārstaļu ielā 8 ir nolietotas un dažviet pat apdraud muzeja personāla drošību, ugunsdrošības un apsardzes sistēmas ir avārijas stāvoklī. 

 Jauno telpu pielāgošanai Mārstaļu ielā 6 būs nepieciešami trīs gadi. Aptuvenās izmaksas telpu labiekārtošanai varētu būt 931 385 eiro. Šo summu  AS "Valsts nekustamie īpašumi" plāno ieguldīt no saviem līdzekļiem, bet pēc objekta nodošanas ekspluatācijā iekļautu to nomas maksā.

Fotogrāfijas muzejs jaunajās telpās varētu ievākties 2018.gadā. Līdz tam brīdim muzejs turpinās savu darbību Mārstaļu ielā 8, kur līdz  1.martam  tiks ierīkota jauna ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācija, kura nodrošinās tūlītēju reakciju uz ugunsnelaimes draudiem.


Latvijas Muzeju biedrība