Aktualitātes

Testa režīmā sāk darboties muzeju kopizstādes “Latvijas gadsimts” interneta vietne

Testa režīmā sāk darboties muzeju kopizstādes “Latvijas gadsimts” interneta vietne www.latvijasgadsimts.lv

Lai arī Latvijas muzeju veidotā kopīgā izstāde valsts simtgadei tiks atklāta pēc gada, jau no šī gada 26. maija testa režīmā sāk darboties izstādes mājas lapa www.latvijasgadsimts.lv. Tajā būs pieejama un tiks regulāri papildināta informācija par izstādes veidošanas gaitu un ar to saistītām norisēm.

Īpaši mājas lapai tiek veidota vēstures notikumu laika līnija “Latvijā pirms 100 gadiem”, kas aptvers laiku no 1917. gada maija līdz 1918. gada 18. novembrim. Tajā iekļautie vizuālie materiāli, dokumenti un vēsturnieku videokomentāri ļaus labāk izprast Latvijas valsts izveides vēsturiskos apstākļus. Ik mēnesi laika līnija tiks aktualizēta, atgādinot zīmīgu politisko, sabiedrisko un kultūras notikumu simtgadi.

No 2017. gada novembra arī sabiedrība varēs iesaistīties vietnes papildināšanā – interesenti tiks aicināti līdzdarboties virtuālās galerijas "Latvijas dzimtu stāsti" veidošanā.  Vietnē www.latvijasgadsimts.lv (http://latvijasgadsimts.lv) būs iespēja augšupielādēt fotogrāfijas, dokumentus un citus attēlus, pievienot personiskus stāstus par dzimtas vēsturē svarīgu notikumu, personību vai vietu. Šie stāsti un attēli līdzās telpiskajā izstādē atainotajiem dzīvesstāstiem pilnveidos Latvijas vēstures panorāmu. Savukārt 2018. gada pavasarī mājaslapā aizsāksies balsojums par mūsdienu Latvijas vērtībām.

Latvijas muzeji valsts simtgadei veido kopīgu velti – izstādi “Latvijas gadsimts”, kurā vienkopus varēs redzēt izcilas vēstures liecības no 60 valsts, pašvaldību un privātajiem muzejiem. Izstāde ”Latvijas gadsimts“ piedāvās atbildes uz jautājumu – “kas ir Latvija?” Pēdējo 100 gadu laikā priekšstati par jēdziena "Latvija" racionālo un emocionālo saturu ir vairākkārt mainījušies. No jaunlatviešu radīta poētiska ideāla laika gaitā Latvija kļuva par politisku vīziju citu alternatīvu vidū. Latvijas Republikas pasludināšana 1918. gadā Latvijas jēdzienam piešķīra jaunu būtību – tā pārtapa par valsti, par starptautiski atzītu nācijas suverenitātes faktu. Totalitārie režīmi vēlāk centās izdzēst priekšstatu par Latviju, radikāli to pārinterpretējot; daļā latviešu sabiedrības tomēr saglabājās redzējums par savu – zaudēto – Latviju. Trešā atmoda un valsts neatkarības atjaunošana piepildīja Latvijas jēdzienu ar jaunu politisku un emocionālu saturu. Arī mūsdienu demokrātijā teju ikvienam ir noteikts redzējums par Latviju, tā veidojot valsts šodienas un rītdienas dzīves realitāti.

Mājaslapas www.latvijasgadsimts.lv saturu nodrošina izstādes sagatavošanā iesaistītie muzeji, to tehniski uztur un informatīvi papildina Latvijas Nacionālais vēstures muzejs.

20. jūnijā, plkst. 10.00, Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā, Rīgā, Brīvības bulvārī 32, paredzēta Latvijas muzeju kopizstādes “Latvijas gadsimts” projekta prezentācija. Tajā mediju pāsrtāvjiem tiks sniegta plašāka informācija par izstādes saturu un tās veidošanā iesaistītajiem muzejiem.