Aktualitātes

Starptautiskā Brīvprātīgo dienā sveicam Muzeju brīvprātīgos!

Šodien tiek atzīmēta Starptautiskā Brīvprātīgo diena. Šī ir viena no tām reizēm, kad arī Latvijas Muzeju biedrība saka LIELU PALDIES muzeju draugiem un brīvprātīgajiem palīgiem, kas ar prieku un no sirds palīdz muzeju darbā - pie datu bāzes digitalizācijas, pasākumu koordinēšanas, ekskursiju vadīšanas un citiem muzeju darbiem.
PALDIES!