Aktualitātes

Seminārs "RĪGAS DOMA JUMTA, TORŅA UN ĒRĢEĻU PROSPEKTA RESTAURĀCIJA"

Seminārs bibliotēku, arhīvu, muzeju saglabāšanas, konservācijas un restaurācijas speciālistiem

RĪGAS DOMA JUMTA, TORŅA UN ĒRĢEĻU PROSPEKTA RESTAURĀCIJA

 Trešdien, 2018.gada 14. februārī

Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā

Rīgā, Rūpniecības ielā 10

9:30– 10:00 Dalībnieku reģistrācija un rīta kafija

10:00 – 10:40 Jaunatklājumi Doma kompleksa izpētes procesa laikā. Ilmārs Dirveiks - arhitekts

10:40 – 11:40 Doma jumta un torņa restaurācijas problēmas un risinājuma ceļi. Ronalds Lūsis – Doma atjaunošanas vadītājs

11:40 – 12:40 Ērģeļu prospekta restaurācija. Aīda Podziņa – polihromā koka restauratore

14 00 – 16 00  Ekskursija uz Domu un iepazīšanās ar paveikto

Kontakttālrunis: Dace Arkliņa - 29112533; Rudīte Kalniņa - 26675429