Aktualitātes

Seminārs "LATVIJAS NACIONĀLĀ MĀKSLAS MUZEJA RESTAURĀCIJA UN REKONSTRUKCIJA"

Seminārs bibliotēku, arhīvu, muzeju
saglabāšanas, konservācijas un restaurācijas speciālistiem

LATVIJAS NACIONĀLĀ MĀKSLAS MUZEJA RESTAURĀCIJA UN REKONSTRUKCIJA

Otrdien, 2018.gada 24. aprīlī
Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā
Rīgā, Rūpniecības ielā 10

9:30– 10:00 Dalībnieku reģistrācija un rīta kafija

10:00 – 11:00 Muzeja ēkas arhitektoniskā izpēte un restaurācija, Arturs Lapiņš - arhitekts

11:00 – 11:45 Muzeja pārbūves un restaurācijas darbu norise, problēmas, risinājuma ceļi, Juris Grodņa – restaurācijas darbu vadītājs

13:00 – 14:00  Ekskursija uz Nacionālo Mākslas muzeju un iepazīšanās ar paveikto

Kontakttālrunis:

Dace Arkliņa     29112533

Rudīte Kalniņa  26675429

Organizē: Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka, Latvijas Restauratoru biedrība un Latvijas Muzeju biedrība