Aktualitātes

Programmas “RĪTDIENAS MUZEJS” pavasara sezonas pasākumi

“RĪTDIENAS MUZEJS” ir profesionālās pilnveides un pieredzes apmaiņas programma muzeju speciālistiem. Tā tika uzsākta 2018.gadā un guva lielu muzeju speciālistu atsaucību un interesi. Pogrammas mērķis ir izglītot muzeju darbiniekus un sniegt tiem praktiskas zināšanas ikdienas darba veikšanai, tādējādi veicinot Latvijas muzeju nozares attīstību kopumā.

2019.gada pavasara sezonā “RĪTDIENAS MUZEJS” piedāvā divus pasākumus, atkārti runājot par aktuālajām tēmām muzeju speciālistiem: kā veidot atvērtu un apmeklētājiem pieejamu krājumu un kā muzejiem labāk komunicēt sociālajos medijos. Pasākumu tēmas tiek atkārtotas, ņemot vērā muzeju speciālistu lielo atsaucību.

Pirmais pasākums notika 6.martā Raiņa un Aspazijas mājā Rīgā: muzeju speciālistu pieredzes apmaiņas pasākums “Atvērtais krājums”. Otrs pasākums notiks 10.maijā Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā: komunikācijas speciālistes Annijas Saukas lekcija "Muzejs un sociālie mediji: kā izstāstīt savu stāstu?".

Iepriekš plānotā kuratores, muzejpedagoģes un lektores Ebigeilas Hiršas (Abigail Hirsh) meistarklase “Izpētē balstīts dialogs un daudzu maņu pieeja darbā ar apmeklētājiem muzejos” (“Enquiry Based Dialogue and Multi-Sensory Approach in Museums”) 3.maijā Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā tiek pārcela uz rudens sezonu.

Vairāk informācijas:

Anna Balandina

Latvijas Muzeju biedrības valdes locekle

“Rītdienas muzejs” projekta vadītāja

annaibalandinai@gmail.com

Tālr.28818530