Aktualitātes

Profesionālās pieredzes apmaiņas konference Brīvdabas muzejā

Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs Projekta Nr. EEZLV04/INP/2013/4 „Ostas noliktavas restaurācija Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā„ ietvaros, kurš tiek īstenots, izmantojot piešķīrumu no Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas ar EEZ finanšu instrumenta starpniecību 1.-2. septembrī no plkst. 10 līdz 17 organizē koka arhitektūras mantojuma saglabāšanai veltītu profesionālās pieredzes apmaiņas konferenci “Koka arhitektūras mantojuma saglabāšana”– par restaurācijas un konservācijas procesu, tai skaitā daloties ar praktisku pieredzi, kura iegūta, restaurējot eksponātēku Liepājas ostas noliktavas ēku.

Konference notiks Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja Administrācijas ēkā Bonaventuras ielā 10 (bijusī Brīvdabas gatve 440).

Konferences darba valodas: latviešu, angļu, krievu. Tiek nodrošināts sinhronais tulkojums.

Projekts “Latvijas Etnogrāfiskās brīvdabas muzeja Ostas noliktavas restaurācija” ir līdzfinansēts no Eiropas Ekonomiskās zonas finanšu instrumenta programmas LV 04 „Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunošana”. Projekta īstenošanas laiks ir 2017. gada 31. marts.

Programma:

2016. gada 1.septembris

9:15

Reģistrācija un kafija;

10:00 – 10:15

Ilze Millersone

Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja direktore

Īss ieskats projekta idejā, rezultātos un pievienotajā vērtībā, kādu projekta realizācija sniegs muzejam

10:15 – 10:30

Zanda Saulīte

Kultūras ministrijas Eiropas Savienības fondu departamenta Finanšu instrumentu attīstības nodaļas vadītāja

Ministrijas ieguldījums koka arhitektūras mantojuma saglabāšanā

10:30 – 10:55

Sjur Mehlum

Norvēģijas Kultūras mantojuma direkcijas pārstāvis

Norvēģijas pieredze un iesaiste, sadarbības svarīgums un zināšanu nodošana.

10:55-11:15

Juris Dambis

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas vadītājs

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas vīzija par koka arhitektūras mantojuma saglabāšanu. Pozitīvi piemēri: Ludzas sinagogas restaurācija, Vecticībnieku māja „Lutišķi”

Gadījumu izpētes sesija:

11:15 – 11:40

Dr.hist Mārtiņš Kuplais

Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja direktora vietnieks, galvenais krājuma glabātājs

Liepājas ostas noliktavas ēkas vēsture, tās kultūrvēsturiskā nozīme un loma, novecošanas problēmu risinājumi

11:40 – 12:00

Juris Zviedrāns

Latvijas Piļu un muižu asociācijas viceprezidents, celtniecības arheologs.

Liepājas ostas noliktavas priekšizpēte, restaurācijas projekta izstrāde un realizācija.


12:00 – 13:30

Pusdienu pārtraukums - Priedes krogs

13:30 – 14:10

Restauratoru komanda

Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja restauratori

Una Bērziņa

Ēkas sienu atsāļošanas process

Edgars Melnis

Koka elementu (durvju, logu, slēģu) restaurācijas process – sākotnējais stāvoklis, izmantotās metodes

Ģirts Bērziņš

Metālkalumu restaurācija, sākotnējais stāvoklis, izmantotās metodes

14:10 – 14:50

Matīss Markovskis

Būvuzņēmums SIA Warss+

Restaurācijas procesā veiktie darbi, neparedzētie darbi, konstatētās problēmas, to risinājumi un izmantotās metodes. Liepājas ostas noliktava. Turaidas pils Pusapaļais tornis Sargapeja. Ludzas novadpētniecības muzeja Rija

14:50 – 15:20

Kafijas pauze

15:20 – 16:00

Mr. Stig Andreas Nordrumshaugen

Norvēģija

Izaicinājumi koka arhitektūras mantojuma saglabāšanā Norvēģijas rietumu piekrastē.

16:00 – 17:00

Diskusijas, secinājumi2016. gada 2.septembris

Gadījumu izpētes sesija un objekta apskate

9:15

Reģistrācija un kafija

10:00 – 11:00

Mr. Mogens With

Norvēģu tautas muzejs /Norsk folkemuseum

Numedal ielejas (Norvēģija) dzīvojamās mājas „Raulandstuen” restaurācija

11:00 – 11:40

Merike Lang

Igaunijas Brīvdabas muzejs/ Estonian Open Air Museum

Igaunijas Brīvdabas muzeja pieredze veidojot jaunas ekspozīcijas ēkas – Setu sētu un krievu vecticībnieku māju

11:40 – 12:00

Kristīne Ogle

Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja vēsturniece

Liepājas ostas noliktavas ēkas ekspozīcijas izveide

12:00 – 13:30

Pusdienu pārtraukums - Priedes krogs

13:30 – 15:00

Liepājas ostas noliktavas ēkas apskate ekspozīcijā

Pūra lāžu apskate Izstāžu zālē


15:00 – 15:30

Diskusijas, secinājumi un sarunas Līga Miklaševiča,

Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja

Informācijas un izglītības nodaļas vadītāja vietniece

E: liga.miklasevica@brivdabasmuzejs.lv

I: www.brivdabasmuzejs.lv