Aktualitātes

Pirmā pasaules kara liecības un to interpretācijas Latvijas muzejos

Starptautiskās Muzeju padomes Latvijas Nacionālā komitejam(ICOM LNK) un Latvijas Kara muzejs rīko semināru PIRMĀ PASAULES KARA LIECĪBAS UN TO INTERPRETĀCIJA LATVIJAS MUZEJOS PĒC 100 GADIEM.

Simts gadu laikā ir būtiski mainījusies atsevišķu muzeja priekšmetu nozīme un izmantošanas iespējas. Līdz ar to šodienas muzeju darbiniekiem ir priekšrocība vērtēt karalaika liecības, jau zinot vēstures notikumu tālāko gaitu un ņemot vērā ideoloģiskos apstākļus, kas noteica muzeja krājuma komplektēšanu un izmantošanu.

Semināra mērķis ir Pirmā pasaules kara tematiku analizēt no muzeogrāfijas un muzeoloģijas viedokļa, tādējādi dodot ieguldījumu vēsturisko liecību veiksmīgākai izmantošanai muzeju darbā.

Seminārs notiks š.g. 10. septembrī no plkst. 10.00 – 15.00 Latvijas Kara muzeja filiālē „Ziemassvētku kauju muzejā” Jelgavas novada Valgundes pagasta „Mangaļos”. Dalībnieku aizvešana un atvešana uz semināra vietu nodrošinās speciāls autobuss.

Dalību seminārā lūdzu pieteikt līdz 31.augustam elektroniski gundega.dreiblate@km.gov.lv vai juris.ciganovs@karamuzejs.lv.

 

Juris Ciganovs


SEMINĀRS

PIRMĀ PASAULES KARA LIECĪBAS UN TO INTERPRETĀCIJA LATVIJAS MUZEJOS PĒC 100 GADIEM.9.00.-10.00. Ierašanās, rīta kafija

10.00 Semināra atklāšana.

10.10 Ieskats kara liecību interpretācijā un komunikācijā muzejos (J.Šakare, Kultūras ministrija).

10.40 Par I pasaules kara materiālajām liecībām Latvijas Kara muzeja krājumā (I. Krīgere, Latvijas Kara muzejs).

11.10 Vai stāsts par 1.pasaules karu var kļūt par muzeja veiksmes stāstu? (M.Mitenbergs, Latvijas Kara muzejs).

11.40 Pirmā pasaules kara materiālās vēstures liecību saglabāšana kauju vietās (D. Dedumietis, Latvijas Kara muzeja filiāle Ziemassvētku kauju muzejs).

12.00 PUSDIENAS

12.45 Materiālās liecības par Kurzemes bēgļiem Madonas muzejā ( I. Zvirgzdiņš, Madonas novadpētniecības un mākslas muzejs)

13.15 Latviešu strēlnieku krūšu nozīmes (L.Grīnberga, Latvijas Nacionālais vēstures muzejs)

13.40 Diskusija (vada J. Ciganovs, Latvijas Kara muzejs)

14.00. – 15.00. Iepazīšanās ar informatīvo taku par latviešu strēlnieku kauju vietām

 

15.00. Izbraukšana uz Rīgu