Aktualitātes

Pastariņa muzejam - 50

1. oktobrī vienai no Tukuma muzeja struktūrvienībām Pastariņa muzejam aprit 50 gadi kopš muzeja atvēršanas. Šis muzejs ir vienīgā atjaunotā Ziemeļkurzemes lauku sēta, kurā var iepazīt latviešu dzīvesveidu, kad tajā dzīvoja rakstnieks E. Birznieks - Upītis (1871-1960), bērnībā saukt par Pastariņu. Muzeja jubilejas ietvaros tapusi jauna ekspozīcija par rakstnieku. Savukārt apmeklētājiem ieeja turpmāk muzejā būs bez maksas.

Bisnieku sēta dokumentos minēta jau 1607. gadā. Birznieku dzimta tajā saimniekojusi vairāk nekā 100 gadus. Tagadējās ēkas būvējis rakstnieka brālis Kārlis Birznieks, kas mantoja sētu pēc tēva nāves un izpirka zemi no Dzirciema muižas.

Pastariņa muzejs (toreiz Ernesta Birznieka-Upīša memoriālais muzejs) atvērts 1967. gada 1. oktobrī, pateicoties vietējo iedzīvotāju iniciatīvai un Tukuma muzeja direktora Arnolda Cīruļa pūlēm. Muzeju aprūpēja un apmeklētājus sagaidīja rakstnieka brāļa meita Marija Birzniece. 1971. gadā muzejs iekļauts Tukuma muzeja sastāvā. Gatavojoties rakstnieka simtgadei, pirmo muzeja ekspozīciju par rakstnieka dzīvi un darbību izveidoja tā vadītāja Alda Vircavniece. Viņai palīdzēja viss Tukuma muzeja kolektīvs direktores Judītes Timmas vadībā. Astoņdesmito gadu vidū Birznieku dzimtas vēstures izpēti veica un jaunu ekspozīciju sagatavoja Zaiga Bogdanovas un māksliniece Zaiga Reimane. 1998. gadā muzeju pārdēvēja par Pastariņa muzeju. Tā vadītāja Gunta Frišfelde pievērsās vietējo tradīciju izpētei un lauku sētas attīstības plānu izstrādei.

Šobrīd „Bisnieku” sētā ir atjaunota. Apbūves atjaunošana sākās ar Ziemeļkurzemei raksturīgas pirts-dāres pārvešanu (2007) no Kaives muižas vecsaimniecības „Sudmaļi”. Pilnībā restaurēta dzīvojamā ēka (2009) un tā iekārtota atbilstoši 20. gadsimta vidus situācijai, kad tajā dzīvoja Kārlis ar ģimeni. Rekonstruēta dziļā kūts (2014), kur ierīkota ekspozīcija „Saldūdens zveja”, kā arī rindu klēts (2015), kur atrodas ekspozīcija „Klēts - dzimtas turības spogulis”. Sētas plānojuma rekonstrukcija noslēdzās ar māla kleķa kūts atjaunošanu (2015). Tukuma novada Simtgades programmas ietvaros top precizēts samazināta mēroga „Bisnieku” sētas makets (M 1:5), kas izgatavots pirms 20 gadiem un laika apstākļu ietekmē bojāts.

Šobrīd muzejā ar ELFLA atbalstu (Nr. 16-08-AL01-A019.2202- 000001) realizēts projekts „Jauna ekspozīcija Pastariņa muzejā”, kura rezultātā dzīvojamās ēkas bēniņstāvā izbūvēta rakstniekam E.Birzniekam - Upītim veltīta ekspozīcija. Ar VKKF Kurzemes reģiona programmas atbalstu top arī virtuāla ekspozīcija par rakstnieka dzīvi un sētas vēsturi. Caur stāstiem, muzeja rīcībā esošajiem priekšmetiem,  dokumentiem un fotogrāfijām, arhīvu materiāliem, kā arī vietējo iedzīvotāju atmiņām muzeja darbinieki rekonstruē lielos vēstures notikumus un to atbalsis Dzirciemā. Šī projekta realizācijas ietvaros no 2017. gada 1. oktobra turpmākos piecus gadus Pastariņa muzejā ikvienam apmeklētājam ieeja būs bez maksas.

Pavisam nesen muzejs ticis pie klavierēm, ko uzdāvinājušas rakstnieka mazmeitas Dagnija Veismane un Gerda Lielause. Klavieres novietotas muzeja dzīvojamā ēkā, tā sauktajā Goda istabā, kur atrodas rakstnieka ģīmetne un viņa grāmatu sējumi.

Pastariņa muzeja 50 gadu jubilejas dienā pl. 12.00 muzeja vadītāja Sanita Ratniece un darbinieki aicina Pastariņa muzejā apskatīt ekspozīcijas un izstādes, bet pl. 14.00 doties uz Zentenes kultūras namu („Gobas, Zentenes pagastā, Tukuma novadā), kur notiks svinīgs koncerts un apsveikumi.

Informāciju sagatavoja:
Krīstīne Ozola
Tukuma muzeja
Komunikāciju nodaļas vadītāja
Tālr.: (+371) 20 24 70 01                               
E-pasts: pr@tukumamuzejs.lv