Aktualitātes

Paredzēts piešķirt 14 miljonus eiro Latvijas kultūras mantojuma digitalizācijai

8. martā valdība apstiprinājusi noteikumus, saskaņā ar kuriem paredzēts piešķirt 14 miljonus eiro Latvijas kultūras mantojuma digitalizācijai un publiskas pieejamības nodrošināšanai.

Pašreizējā Latvijas kultūras satura un pakalpojumu pieejamība digitālajā vidē nespēj nodrošināt pilnvērtīgu kultūras nozares institūciju darbību informācijas sabiedrības apstākļos.

Lai risinātu šo jautājumu, Eiropas Savienības (ES) fondu darbības programmā "Izaugsme un nodarbinātība" plānots īstenot pasākumu "Kultūras mantojuma digitalizācija", kura laikā notiks gan kultūras institūciju krājumu digitalizācija, gan digitālā formātā radītā kultūras mantojuma apkopošana un aktuālo kultūras nozares norišu fiksēšana digitālā formā nākotnes paaudzēm.

Līdz ar to tiks nodrošināta digitālo krājumu efektīva pārvaldība un ilgtermiņa saglabāšana, kultūras satura plaša pieejamība tiešsaistē, tostarp Eiropas digitālajā bibliotēkā "Europeana", un Latvijas reģionu kultūras centros, kā arī kultūras satura atkārtota izmantošana citās nozarēs, tostarp radošajās industrijās un izglītības jomā.

Jaunā programma turpinās iepriekšējā ES fondu plānošanas periodā paveikto kultūras satura digitalizācijas jomā un veicinās plašāku nozares institūciju sadarbību - veidojot nozares kompetences centrus, pilnveidojot digitalizācijas procesus un informācijas sistēmu sadarbības spēju, kopīgi izmantojot digitalizācijas infrastruktūru un veidojot centralizētu digitālā kultūras mantojuma piekļuves un izmantošanas platformu.

Paredzēta dažādu veidu kultūras satura digitalizācija, aptverot bibliotēku un arhīvu krājumos esošos materiālus, muzeju priekšmetus, filmas un citus audiovizuālos dokumentus, kā arī fiksējot digitālā formā nacionālas nozīmes kultūras norises un nemateriālo kultūras mantojumu.

Prioritāte tiks sniegta saturam ar augstu kultūrvēsturisko vērtību, fiziski apdraudētiem un sabiedrības pieprasītiem materiāliem, saturam, kas līdz šim nav digitalizēts, piemēram, kultūras pieminekļu dokumentācijai, kā arī saturam Latvijas simtgades pasākumu kontekstā.

Projektu vadīs Latvijas Nacionālā bibliotēka, kas līdz šim uzkrājusi visbagātīgāko pieredzi kultūras mantojuma digitalizācijas jomā, un pasākuma īstenošanā plānots iesaistīt plašs satura partneru loku, tostarp no Latvijas reģioniem.


LMB