Aktualitātes

NEMO 26. ikgadējā konference: Muzejs ārpus rāmjiem! Muzeju krustošanās

NEMO 26. ikgadējā konference: Muzejs ārpus rāmjiem! Muzeju krustošanās. 2018.gada 15 – 18 novembris. Valletta , Malta

NEMO  26.ikgadējā konference, kas vieno visus Eiropas muzejus, šogad notiks Valletā, Maltā, no 15. – 18.novembrim, aicinot muzeju un kultūras jomu profesionāļus pētīt muzeju krustošanās/ tīklošanās ietekmi.

Muzeji un to misijas, atbildība un veids, kā viņi iesaistās apkārtējā sabiedrībā atrodas pārmaiņu procesā, reaģējot uz sociālo un ekonomisko attīstību vietējā, valsts un pasaules mērogā. Aicinājums uz dialogu un sadarbību ar dažādiem sabiedrības sektoriem, un “izkāpšana ārpus kastes” palīdzēs muzejiem veidot jaunas vērtības, kas būtiskas ne tikai pašiem, bet arī iesaistītajiem sektoriem. Izšķirošā loma, kādu muzeji spēlē uz veselīgu un saliedētu sabiedrību, atspoguļojās arī Eiropas Kultūras mantojuma 2018 gada programmā. Veidojot labāku nākotni, Eiropa paļaujas uz kultūras mantojuma iesaistīšanos. Iespējas ietekmēt muzejus būs centrālā tēma šajā konferencē un  Eiropas Kultūras mantojuma gada programmā.

NEMO organizācijas dalībniekiem tiek piešķirta 20% atlaide konferences dalības maksai. Par NEMO 26.ikgadējo konferenci vairāk informāciju lasīt šeit: www.ne-mo.org/ac18

Reģistrēties var šeit: bit.ly/RegistrationNEMO18