Aktualitātes

Muzeju vadītājiem pieejamas bezmaksas konsultācijas darba drošības jautājumos

Iespēja pārliecināties par savu Darba aizsardzības dokumentu atbilstību normatīvo aktu prasībām vai sakārtot tos atbilstoši tiem.

Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) sadarbībā ar Valsts darba inspekciju (VDI) un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību (LBAS) uzsāk projekta "Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana" īstenošanu.

Projekta mērķis: bezmaksas konsultācijas ikvienam darba devējam par darba drošību, lai nodrošinātu Darba aizsardzības jautājumu sakārtošanu. Projekts ilgst līdz 2022.gada 31.decembrim

Konsultācijas mērķis: kā ievērot prasības darba drošībā un ekonomēt līdzekļus:

1.            par individuālo aizsardzības līdzekļu pareizu izvēli, lai tie ilgāk kalpo un ir izdevīgi;

2.            par obligātās veselības pārbaudes veikšanu un pasākuma ekonomiju;

3.            par trokšņa, vibrācijas un citiem darba vides mērījumiem, kā to izdarīt ar mazākiem līdzekļiem un kas tos veic;

4.            par ugunsdzēsības aparātu nepieciešamo skaitu uzņēmumā un to pārbaudēm;

5.            citi jautājumi par darba drošību.

Lai saņemtu konsultācijas darba aizsardzības jautājumos, aicinām zvanīt pirmdienās un otrdienās no plkst. 09.00 – 17.00 pa tālruni 67225162, e-pasts jautājumiem rakstiski: laima.beroza@lddk.lv.

Lai saņemtu konsultācijas klātienē, iepriekš jāvienojas par konkrētu konsultācijas sniegšanas laiku, zvanot uz augstāk norādīto tālruņa numuru. Konsultācijas sniedz LDDK darba aizsardzības eksperte Laima Beroza mob. 29471506.