Aktualitātes

LMB pilnsapulce 23.02., plkst 11:00 Latvijas Kara muzejā

Kopsapulces plānotā darba gaita:

11:00 – 11:05              Sapulces ievads, vadītāja, protokolista un Balsu skaitīšanas komisijas ievēlēšana

11:05 – 11:30             LMB priekšsēdētājas atskaite par valdes darbu 2016. gadā

11:30 – 11:45              Revīzijas komisijas ziņojums

11:45 – 12:15              2017.gada darba plāns un budžets

12:15 – 12:30              Biedru nauda no 2018.gada

12:30 – 12:45             Biedru uzņemšanas kritēriji

12:45 – 13:00              Pasākums Muzeju dienas 2017

13:00 – 13:30              Pusdienas

13:30 – 13:15              Dažādi jautājumi

13:15 – 14:15              A.Balandina par pieredzi NEMO konferencē „Naudai ir nozīme: Muzeju ekonomiskā vērtība”

 

Ja pilnsapulcē muzeju pārstāvēs cits darbinieks nevis vadītājs, lūdzu sagatavot viņam pilnvaru un iesniegt to reģistrējoties pilnsapulcei.

Pilnsapulcē bez balss tiesībām, bet ar tiesībām izteikties, ir aicināts piedalīties ikviens muzeja, kas ir LMB biedrs, darbinieks.