Aktualitātes

Latvijas Muzeju biedrības viedoklis par izmaiņām muzeju nozares pārvaldībā

No šī gada 3. oktobra Latvijas Republikas Kultūras ministrijas Kultūrpolitikas departamenta Muzeju nodaļa tiek apvienota ar Bibliotēku un arhīvu nodaļu. Šīs pārmaiņas ir raisījušas neizpratni muzeju profesionālajā vidē un publiskajā telpā. 28. septembrī Latvijas Televīzija šai tēmai veltīja raidījumu “Kultūršoks”, bet 2. oktobrī notika atklātā diskusija "Kas notiek muzeju nozarē?", kurā piedalījās arī Latvijas Muzeju biedrības valdes priekšsēdētāja Zane Grīnvalde.

Latvijas Muzeju biedrība (LMB) principā izprot un atbalsta Kultūras ministrijas (KM) centienus optimizēt iestādes darbu atbilstoši Valsts pārvaldes reformu plānam 2020. Vienlaikus LMB pauž stingru pārliecību, ka, veicot strukturālās izmaiņas muzeju nozares pārvaldībā un atsakoties no Muzeju nodaļas vadītāja posteņa KM struktūrā, ir pilnībā jānodrošina muzeju nozares pārvaldības darba pēctecība un līdzšinējā apjomā jāturpina pildīt visas normatīvajos aktos noteiktās funkcijas.

LMB neapšauba reorganizētās nodaļas darbinieku kompetenci un spējas šos uzdevumus veikt, tomēr jāatzīst, ka jau kopš Muzeju valsts pārvaldes likvidēšanas 2010. gadā ir vērojama muzeju nozares nozīmes mazināšanās kopējā kultūras nozaru pārvaldības hierarhijā, kā arī KM atkāpšanās no atsevišķu muzeju nozares pārvaldes funkciju pildīšanas pilnā apjomā. Muzeju nozares darbiniekiem ir svarīgi, lai Kultūras ministrijā arī turpmāk būtu “sava” nodaļa, pie kuras vērsties profesionālos jautājumos. Pēc KM īstenotās reorganizācijas agrākās Muzeju nodaļas vietā tā būs  Arhīvu, bibliotēku un muzeju nodaļa.

LMB pauž nožēlu, ka KM komunikācija par izmaiņām muzeju nozares pārvaldībā nav bijusi pārdomāta un skaidra. Tas radījis pamatu spekulācijām un bažām nozares iekšienē. LMB apliecina, ka situācija muzeju nozarē kopumā ir stabila un nav nekāda pamata runāt par krīzi, stagnāciju vai ideju izsīkumu. Tieši pretēji – šodien sabiedrība bauda tos augļus, kādus nes sekmīgā muzeju pārvaldības sistēma, kas uz demokrātiskiem pamatiem veidojusies pēdējo 20 gadu garumā.

LMB un muzeju nozares interesēs ir Muzeju nodaļā uzkrātās bagātīgās profesionālās pieredzes nepārtrauktība un kultūrpolitikas vīzijas uzturēšana par profesionāliem, mūsdienīgiem un sabiedriski nozīmīgiem muzejiem Latvijā. Efektīva nozares funkcionālā pārraudzība, kas Kultūras ministrijā tiek īstenota ar muzeju akreditācijas, Nacionālā muzeju krājuma koordinācijas un citu politikas instrumentu starpniecību, ir muzeju nozares stabilitātes garants ilgtermiņā.

Muzeju nozares pārvaldības instrumentu novietojums Kultūras ministrijas struktūrā ir bijis veiksmīgs piemērs nevalstiskā sektora iniciatīvas ieviešanai valsts pārvaldē, jo nepieciešamība pēc nozares pārvaldības sistēmas sākotnēji ir radusies profesionālajā vidē, bet nozares normatīvās bāzes pamati izstrādāti tieši LMB organizētajās ekspertu darba grupās.

2. oktobrī notikušajā diskusijā “Kas notiek muzeju nozarē?” KM valsts sekretāres vietnieks kultūrpolitikas jautājumos Uldis Zariņš pauda KM gatavību izskatīt jautājumu par atsevišķu muzeju nozarei būtisku funkciju deleģēšanu nozares nevalstiskajām organizācijām. Diskusijas dalībnieki norādīja uz pilnveides vajadzībām nozares tālākizglītībā, pētniecībā, starptautiskajā sadarbībā, iekšējā komunikācijā, kā arī saziņas uzlabošanā starp KM, muzejiem un muzeju nevalstiskajām organizācijām.

Saskaņā ar attīstības stratēģiju 2018-2020 LMB kā nozares organizācijai ar senākajām tradīcijām un plašāko pārstāvniecību ir mērķis nostiprināt savu lomu kā centrālajai informācijas platformai par aktualitātēm Latvijas muzeju nozarē, veidojot pozitīvu nozares tēlu, pārstāvot muzeju intereses un skaidrojot muzeju nozīmi visplašākajai sabiedrībai. Diemžēl šobrīd biedrības kapacitāte neļauj šos mērķus sasniegt pilnībā.

LMB plāno aizvien ciešāku sadarbību ar KM un apvienoto Arhīvu, bibliotēku un muzeju nodaļu, lai pārrunātu muzeju nozares stratēģijas īstenošanu un LMB līdzdalības iespējas konkrētu funkciju nodrošināšanā. LMB pauž apņēmību atbalstīt KM un uzņemties aktīvāku lomu nozares iekšējās komunikācijas uzlabošanā, veidojot mūsdienīgu un ērti lietojamu informācijas platformu muzeju speciālistiem un citiem interesentiem. LMB aicina arī savus biedrus aktīvi iesaistīties objektīva viedokļa veidošanā par muzeju nozari, kā arī ik dienu apliecināt savu profesionalitāti tiešajā muzeja darbā.

LMB izsaka pateicību bijušajam KM Kultūrpolitikas departamenta Muzeju nodaļas vadītājam Jānim Garjānam par ilggadējo nesavtīgo ieguldījumu muzeju nozares darbā. J. Garjāna zināšanas un pieredze, kā arī profesionālā un koleģiālā attieksme būtiski ietekmējusi neskaitāmu nozarei izšķirošu jautājumu risināšanu. LMB pauž cerību arī turpmāk sadarboties ar J. Garjānu kā muzeju nozares nevalstisko organizāciju dalībnieku un izcilu nozares ekspertu.