Aktualitātes

Latvijas Muzeju biedrības kopsapulce 2016.gada 25.februārī

25. februārī plkst. 11 Latvijas Kara muzeja zālē, Smilšu ielā 20, Rīgā notika Latvijas Muzeju biedrības kopsapulce. 

Latvijas Muzeju biedrības kopsapulcē piedalījās 60 Latvijas muzeju deleģēti pārstāvji. 

Kopsapulce uzklausīja Latvijas Muzeju biedrības priekšsēdētājas Taigas Koknevičas atskaiti par 2015. gadu un ziņojumu par 2016. gada budžetu.

Darja Kovaļova prezentēja pārskatu pardalību NEMO konferencē 2015. gadā Pilzenē, Čehijā.

Revīzijas komisija sniedz atzinumu par valdes darba un biedrības lietvedības un grāmatvedības dokumnetācijas izvērtējumu.

Ieva Pētersone sniedza pārskatu par LMB darbības aptaujas rezultātiem.

Kopsapulcē notika arī Latvijas Muzeju biedrības valdes un Revīzijas komisijas locekļu vēlēšanas.

Biedrības valdes jaunais satāvs: Ieva Pētersone, LMB valdes priekšsēdētāja, VAS "Latvijas dzelzceļš" Latvijas dzelzceļa vēstures muzejs

Līga Andersone, Limbažu muzejs

Ilona Audere, Rīdzinieku māja - muzejs - Mencendorfa nams. 17.-18. gs.

Inese Dundure, Pašvaldības aģentūras "Rēzeknes kultūras un tūrisma centrs" Latgales Kultūrvēstures muzejs

Zane Grīnvalde, Madonas novadpētniecības un mākslas muzejs

Ruta Ģiptere, Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs

Ingrīda Lukašēvica, Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs

Agrita Ozoliņa, J.Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzejs

Alberts Rokpelnis, Valmieras muzejs

Sapulcē Latvijas muzeju pārstāvji apsprieda biedrības rīkotā konkursa „Zelta puteklis 2015” pasniegšanu un Turaidas Muzejrezervāts uzaicināja visus uz Muzeju dienas svinīgo pasākumu 27.maijā.

Latvijas Muzeju biedrība ir nevalstiska organizācija, kurā uz brīvprātības pamatiem ir apvienojušies vairāk nekā 100 valsts, pašvaldību, privātie un autonomie muzeji, kopīgu mērķu īstenošanai un interesu aizstāvībai.


Taiga Kokneviča,

Latvijas Muzeju biedrības valdes priekšsēdētāja