Aktualitātes

Latvijas Kultūras akadēmija piedāvā kursus "Muzeju digitālā komunikācija"

Latvijas Kultūras akadēmija līdz 28. oktobrim aicina muzeju darbiniekus pieteikties kursiem "Muzeju digitālā komunikācija". Tā ietvaros tiks apskatītas tēmas:

  • vispārējs ievads institūcijas komunikācijā un digitālajā komunikācijā;
  • vizuālās komunikācijas pamati (krāsas, kompozīcija utt.); 
  • stāstu veidošana digitālajā vidē;
  • tiešsaistes bezmaksas rīki satura veidošanai; 
  • vizuālais saturs un fotogrāfija.

Lekciju cikls primāri paredzēts cilvēkiem bez zināšanām vai ar pamatzināšanām digitālajā komunikācijā. Kursā būs sabalansētas teorētiskās un praktiskās nodarbības, kursu dalībniekiem sniedzot iespējas pašiem līdzdarboties un izmēģināt uz vietas pasniedzēju stāstīto. Kursa apjoms ir 32 stundas jeb 2 kredītpunkti.

Vairāk par lekciju kursu un pieteikuma anketa - šeit