Aktualitātes

Latvijas Kultūras akadēmija izsludina pieteikšanos konferencei "Vēstures poētika un politika teātrī un kino"

Latvijas Kultūras akadēmijas Zinātniski pētnieciskais centrs (ZPC) aicina pieteikties dalībai starptautiskā zinātniskā konferencē “Vēstures poētika un politika teātrī un kino”. Konference notiks no 2018. gada 29. novembrim līdz 1. decembrim. Konferences mērķis ir pievērsties un padziļināti analizēt, kā skatuves un audiovizuālā māksla modelējusi, interpretējusi un atspoguļojusi Latvijas un citu Baltijas jūras reģiona valstu vēsturi un cilvēkus.

Konferencē īpaša vērība tiks veltīta poētikai – mākslinieciskās izteiksmes līdzekļiem, kas tiek izmantoti vēsturei veltītos skatuves un ekrāna darbos,  kā arī politikai un tās stratēģijām, principiem un ideoloģiskajām vērtībām, kuras teātra un kino darbu autori izvēlas vai ir spiesti izmantot vēstījumos par vēsturi. Konferences īpašais fokuss būs Somijas, Lietuvas, Igaunijas un Latvijas valstu simtgadei veltīto skatuves un ekrāna darbu izpēte un analīze. Konferences programmā plānots iekļaut aptuveni 20 referātus, tiks organizētas simtgades programmās tapušo filmu skates. Konferences ietvaros tās dalībniekiem tiks organizēti ar Latvijas valsts vēsturi saistītu teātra izrāžu apmeklējumi, savukārt konferences noslēgumā paredzēta publiska diskusija.

Konferencei aicinām pieteikt referātus, kas saistīti ar šādām tēmām (tēmām ir ieteikuma raksturs):

  • skatuves mākslas un audiovizuālie darbi kā vēstures artefakti;
  • vēsturisko naratīvu estētika un estētiskās tradīcijas teātrī un kino;
  • vēsturiskie naratīvi un mākslinieciskās stratēģijas teātrī un kino;
  • nacionālo un valstiskuma ideju reprezentācija teātrī un kino;
  • ·         Somijas, Lietuvas, Igaunijas un Latvijas valstu simtgadei veltīto teātra un kino darbu analīze.

 

Konferences dalības maksa – 35 EUR, savukārt Latvijas Kultūras akadēmijas docētājiem, darbiniekiem un studējošajiem dalība konferencē bez maksas.

Konferencē nolasītie referāti izvērstu rakstu formātā tiks publicēti Latvijas Kultūras akadēmijas starptautiski recenzētā zinātnisku rakstu žurnālā Culture Crossroads (http://www.culturecrossroads.lv). Žurnāls ir indeksēts datu bāzēs EBSCO (Humanities Source Ultimate), ULRICH'S, Central and Eastern European Online Library (CEEOL).

Referātu pieteikumus lūdzam iesūtīt līdz 2018. gada 30. aprīlim. Pieteikumus ar norādi “Teātra un kino konferencei” lūdzam sūtīt uz Latvijas Kultūras akadēmijas Zinātniski pētnieciskā centa e-pasta adresi: zpc@lka.edu.lv. Paziņojumi par referātu iekļaušanu konferences programmā tiks izsūtīti līdz 2018. gada 30. maijam.

Konferences darba valoda – latviešu un angļu ar sinhronu tulkojumu.

 

Papildu informācijai:

Dārta Ceriņa, LKA ZPC zinātniskā asistente

e-pasts: zpc@lka.edu.lv

telefons: +371 29478275