Aktualitātes

Latvijas Kara muzejs aicina darbā Saimniecības nodaļas vadītāju

Galvenie darba pienākumi

 • Plānot, vadīt, koordinēt un atbildēt par muzeja saimniecisko infrastruktūru, izstrādāt ikgadējos un perspektīvos saimnieciskā darba plānus un koordinēt to realizāciju;
 • Organizēt saimniecisko darbu, pārzināt vispārējo saimniecību muzejā, sekot ēku tehniskajam stāvoklim, izstrādāt dokumentāciju, kas saistīta ar saimniecisko darbu veikšanu;
 • Kārtot ar muzeja un filiāļu elektroapgādi saistītos jautājumus un dokumentāciju;
 • Veikt ugunsdrošības, kā arī darba aizsardzības un drošības speciālista funkcijas;
 • Nodrošināt ugunsdrošības un apsardzes sistēmas apkopi sadarbībā ar apkalpes firmu;
 • Plānot, organizēt un atbildēt par  iepirkumiem, muzeja saimnieciskās darbības nodrošināšanai,  saskaņā ar plānoto budžetu;
 • Plānot un organizēt tehnisko darbu un sīko remontu veikšanai nepieciešamos iepirkumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, kontrolēt un atbildēt par veikto remontu darba gaitu;
 • Koordinēt muzeja transporta izmantošanu;
 • Piedalīties dažādu saimniecisko ikdienas darbu praktiskā veikšanā.

 

Prasības kandidātam

 • Augstākā izglītība;
 • Papildus izglītība/sertifikācija  darba aizsardzības un drošības, kā arī  ugunsdrošības un aizsardzības jomā;
 • Ar darba pienākumu saistīto Latvijas Republikas normatīvo aktu pārzināšana;
 • Zināšanas par publisko iepirkumu jomu;
 • Labas sadarbības un saskarsmes spējas, spēja strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos;
 • Spēja pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību par pieņemtajiem lēmumiem;
 • Spēja patstāvīgi izstrādāt dokumentu un iekšējo normatīvo aktu projektus saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

 

Mēs piedāvājam:

 • Darba vietu Rīgas centrā;
 • Iespēju veikt atbildīgu un interesantu darbu;
 • Profesionālo zināšanu pilnveidošanu;
 • Bruto mēnešalgu no 760 EUR (1.kategorija) līdz 1133 EUR (3.kategorija);
 • Veselības apdrošināšanu (pēc pārbaudes laika).

 

CV un motivācijas vēstuli sūtīt līdz š.g. 25.oktobrim  uz e-pastu: administracija@karamuzejs.lv