Aktualitātes

Latvijas Kara muzejā atklāts Aktivitāšu centrs

Latvijas Kara muzeja Aktivitāšu centra izveide atbilsts  Latvijas Simtgades rīcības komitejas uzstādījumam, ka jāiesaista un jāizglīto bērnus un jauniešus, tādējādi veicinot piederības sajūtu Latvijai. Jaunizveidotais Aktiviāšu ( Izglītības) centrs muzeja darbiniekiem būs kā instruments ar kuru  stiprināt jauniešos valstiskumu, popularizēt demokrātiskas un neatkarīgas valsts vērtības. Aktivitāšu centrs būs brīvi apmeklētājiem pieejama tehniski un saturiski izveidota vide, kurā izglītot sabiedrību un veicināt cilvēku interesi par savu valsti. Aktivitāšu centra turpmākā darbība Latvijas Kara muzejam palīdzēs  veidot muzeju nākotnes auditoriju, kā arī dažādot muzeja pakalpojumus bērnu, jauniešu un pieaugušo mērķauditorijām un radīs priekšnosacījumus, lai LKM varētu aktīvi iesaistīties "Kultūras skolas somas" projektā. 

Aktivitāšu centrs būs mūsdienīga zināšanu iegūšanas  vide, kas  pieejama cilvēkiem ar kustības traucējumiem, viegli pielāgojama dažāda vecuma auditorijām un aktivitāšu veidiem. Latvijas Kara muzejs ieguldījis  līdzekļus, lai centru nodrošinātu ar mūsdienīgu datortehniku – nodarbībām paredzētām triecienizturīgām planšetēm, iekārtu vadības sistēmu, kā arī  interaktīvo displeju un projektoru, apskaņošanas tehniku un digitālām klavierēm.

Ņemot vērā, ka skolēnu skaits Latvijā samazinās, bet turpmākos 5 - 6 gadus gana stabils saglabāsies jaunāko klašu skolēnu skaits, īpaši plašu aktivitāšu loks būs paredzēts tieši jaunākajiem muzeja apmeklētājiem. Projekta ietvaros tika izgatavots:

  • interaktīvs izziņas stends - iepazīsti Latvijas armiju.
  • izziņas spēle –  Latviešu karavīrs 20 gadsimtā
  • izziņas stends - Latvijas valsts svarīgāko notikumu foto stāsts
  • palīglīdzekļi nodarbībai ,,Izzini Latvijas apbalvojumus"
  • palīglīdzekļi latvisko zīmju, ,izšūšana" uz koka vairogiem
  • lielformāta domino (grīdas spēle)ar Latvijas armijas simboliem un apbruņojumu
  • loģiskās piramīdas no sežamklučiem  - Latvijas armijas  dažādu karaspēku daļu karavīri 
  • ģimenes/ klasi saliedējoša spēle – Latvijas armijas vienību izziņas vairogs
  • spēle – latviešu karavīrs cauri vēstures lokiem

Aktivitāšu centra vajadzībām iegādāti arī izglītojošo aktivitāšu substitūti (replikas). Kā piemēram - stilizēti armijas formas tērpu atdarinājumi 8 -12 g. veciem bērniem, koka šauteņu mulāžas. Lai radītu patīkamu muzeja izzināšanu visjaunākajiem muzeja apmeklētājiem , Aktivitāšu centrā būs pieejami arī trīsriteņi ar kuriem doties ceļojumā pa muzeju.

 

Aktivitāšu centrs apmeklētājiem būs pieejams bez maksas brīžos, kad tajā nenotiks izglītojošas nodarbības vai citi pasākumi.

2016.gadā Latvijas Kara muzeju un tā filiāles apmeklēja 147 tūkstoši interesentu no kuriem organizētās skolu ekskursijās  muzeju apmeklēja  12 388 izglītojamie. 2016. gadā muzeja darbinieki apkalpoja 555 ekskursijas un novadīja 287 izglītojošās nodarbības skolēniem.

 

Projekta ,,Latvijas Kara muzeja Aktivitāšu centrs" autors un vadītājs – LKM Izglītības un informācijas nodaļas vadītājs – Mārtiņš Mitenbergs