Aktualitātes

Izsludināta pieteikšanās UNESCO Jikji Pasaules atmiņas balvai

Izsludināta pieteikšanās UNESCO Jikji Pasaules atmiņas balvai, kuras mērķis ir sekmēt dokumentārā mantojuma saglabāšanu un pieejamības nodrošināšanu.

Balva ar Korejas Republikas finansiālu atbalstu tika izveidota 2004. gadā, un to pasniedz reizi divos gados par ieguldījumu dokumentārā mantojuma saglabāšanā un pieejamības veicināšanā, īstenojot dažādus projektus un realizējot veiksmīgu dokumentārā mantojuma pārvaldību, ieviešot inovācijas, veidojot publikācijas un rīkojot dokumentārā mantojuma pieejamību veicinošas aktivitātes.

Balvai var pieteikties personas, institūcijas, kā arī nevalstiskās organizācijas līdz 2018. gada 23. martam, sūtot aizpildītu pieteikuma veidlapu UNESCO Latvijas Nacionālajai komisija uz e-pastu: office@unesco.lv.

Vairāk informācijas par balvu un pieteikuma veidlapa ir pieejama: 

https://en.unesco.org/news/unescojikji-memory-world-prize-call-nominations.

Balvas nolikums ir pieejams:

http://unesdoc.unesco.org/images/0026/002612/261257e.pdf.

Saite uz ziņu mūsu mājaslapā:

http://unesco.lv/lv/zinasanu-sabiedriba/izsludinata-pieteiksanas-unesco-jikji-pasaules-atminas-balvai/.


Beāte Lielmane
Komunikācijas un informācijas sektora vadītāja
UNESCO Latvijas Nacionālā komisija