Aktualitātes

Latvijas Nacionālais vēstures muzejs organizē starptautisku zinātnisku konferenci "Ceļā uz latviešu tautu"

Latvijas Nacionālais vēstures muzejs organizē starptautisku zinātnisku konferenci "Ceļā uz latviešu tautu". Konference notiks  14. un 15. septembrī, Latvijas Nacionālā vēstures muzeja konferenču zālē. Konferencē piedalīsies vēsturnieki un pētnieki no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Krievijas.

Konferences programma

14. septembris

9.30-10.00 reģistrācija

10.00-10.10 Konferences atklāšana. LNVM direktora Dr. hist. Arņa Radiņa uzruna.

10.10-10.35 Cik sena ir latviešu tauta? Dr. hist. Muntis Auns (LU Latvijas vēstures institūts).

10.35-11.00 Kausējamais katls - Livonija. Eiropas valstu salīdzinājumā. Dr. sc. soc. Dagmāra Beitnere-Le Galla (LU Filozofijas un socioloģijas institūts).

11.00-11.25 Latviešu tautas veidošanās antropoloģiskie aspekti. Dr. hist. Gunita Zariņa (LU Latvijas vēstures institūts).

11.25-12.00 kafijas pauze.

12.00-12.25 Cīņas par kundzību Baltijas jūrā ietekme uz latviešu tautas veidošanās niansēm (1558-1629). Prof. Dr. hist. Gvido Straube (LU Vēstures un filozofijas fakultāte).

12.25-12.50 Brāļu draudze – nācijas garīgā bāze. Dr. hist. Gundars Ceipe (Latvijas Brāļu draudzes kustības vadītājs).

12.50-13.15 Etniskā kartēšana cariskajā Krievijā laika posmā no 1850–1900. gadam un tās loma nacionālās identitātes veidošanā (Latvijas un Igaunijas gadījums). Dr. hist. Imants Ļaviņš (Starpkultūru pētījumu centrs).

13.15-14.15 pusdienu pārtraukums.

14.15-14.40 Atšķirīgā nacionālā pašapziņa Lietuvā un Latvijā. Prof. Dr. hum. Alvydas Butkus (Vītauta Dižā universitāte).

14.40-15.05 Kā runā Latvijas novados? Dr. philol. Anna Stafecka (LU Latviešu valodas institūts).

15.05-15.30 Ārpus latviešu tautas palikušie: kursenieku piemērs. Dr. hist. Krišs Kapenieks (Latvijas Kara muzejs).

15.30-15.55 Par latgaļu, sēļu un kuršu pēdām senā slāņa tautas mūzikā. Prof. Dr. phil. Mārtiņš Boiko (Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija).

15.55-16.20 V. H. Līvena “Katoļu dziesmu grāmata” kā luteriskās un katoliskās tradīcijas līdzāspastāvēšanas piemērs un tās loma Kurzemes latviešu konfesionālo komponentu konsolidācijas procesā. Dr. hist. eccl. Andris Priede (LU Teoloģijas fakultāte).15. septembris

9.30-10.00 reģistrācija.

10.00-10.25 Etniskums un arheoloģija. Latvijas teritorijas iedzīvotāju identitātes aspekti aizvēstures beigās un krusta karu laikmetā. Dr. hist. Andris Šnē (LU Vēstures un filozofijas fakultāte).

10.25-10.50 Somiskās populācijas izzušana un tās pēdas Latvijas Ziemeļos – arheoloģijas perspektīva. Prof. Dr. Heiki Valk (Tartu universitāte).

10.50-11.15 Seno karēļu bēru tradīcijas: problemātikas izpētes mūsdienu situācija. Vēstures zinātņu kandidāts Belskiy Stanislav (Krievijas Zinātņu akadēmijas Pētera Lielā antropoloģijas un etnogrāfijas muzejs).

11.15-11.40 Iedzīvotāju migrācijas atspulgs Latvijas 13.-17. gs. arheoloģiskajā materiālā: Daugavas lejteces piemērs. Dr.hist. Vitolds Muižnieks (Latvijas Nacionālais vēstures muzejs).

11.40-12.05 Saglabātais un aizgūtais. 13.-16. gs. nevācu iedzīvotāju rotas Latvijas teritorijas arheoloģiskajā materiālā. Dr.hist., asoc. prof. Armands Vijups (LU Vēstures un filozofijas fakultāte/Ventspils muzejs).

12.05-13.00 pusdienu pārtraukums.

13.00-13.25 Viduslaiku riņķsaktas ar uzrakstiem - kristīgās identitātes atspoguļotājas Livonijā. Bc. hist. Iveta Berga-Muižniece (Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija).

13.25-13.50 Igauņu saktas LNVM krājumā. Dr. art. Baiba Vaska (Latvijas Nacionālais vēstures muzejs).

13.50-14.15 Latviešu tradicionālās podniecības saknes. Mg. hist., Mg. art. Baiba Dumpe (Latvijas Nacionālais vēstures muzejs).

14.15-14.40 Etniskās pašapziņas konteksti „Bisnieku” viensētas vēsturē. 17.-19. gs. Dr. hist. Rūdolfs Brūzis (LU Latvijas vēstures institūts).

14.40-15.00 Diskusijas.

 

 

Evita Zarāne