Aktualitātes

Biedrība „Partnerība laukiem un jūrai” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 6. kārtu

Biedrība „Partnerība laukiem un jūrai” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 6. kārtu no 2018.gada 8.februāra līdz 8.martam. 6.kārtā izsludinātais atbalsta apmērs sabiedrības virzītas vietējās attīstības (SVVA) stratēģijas: 1.mērķim “Daudzveidīgas, jaunievedumiem atvērtas, uz esošajiem resursiem balstītas konkurētspējīgas uzņēmējdarbības attīstība”  ir 135045.95 EUR, t.sk.ELFLA 1.rīcībā ir 49918.30 EUR un EJZF 1.rīcībā 85127.65 EUR. 2.mērķim “Kvalitatīvas, racionālas un pievilcīgas dzīves vides attīstība” (ELFLA 3.rīcība) ir  23050.35 EUR. 3.mērķim ”Dabas resursu un kultūrvēsturiskā mantojuma izlgtspējīga apsaimniekošana un izmntošana” (EJZF 3. rīcība) – 33599.98 EUR. Vairāk informācijas var atrast šeit